تلفن همراه

با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

تأمین اینترنت در اماکن عمومی یک سرویس اجباری مخابراتی شد

منبع: FarsNews

 

بر اساس تازه‌ترین مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص خدمات عمومی اجباری مخابراتی (USO) موارد جدیدی به این نوع خدمات افزوده شده است.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نظام‌نامه خدمات اجباری عام (USO) را به تصویب رسانده است.
 
در این مصوبه آمده است: در به منظور فراهم آوردن امکان دسترسی همه به خدمات ارتباطی با نرخ مناسب در سراسر کشور، خدمات تکلیفی در بخش ارتباطات تعریف شده و دولت متعهد است برای توسعه ارتباطات شهری و روستایی (پست، پست بانک، مخابرات و فناوری اطلاعات در اماکن روستایی، مزارع و آبادی‌ها) و همچنین توسعه کمی و کیفی صندوق‌های پستی روستایی و خدمات پایه تعهدی بیمه درمانی روستایی به صورت الکترونیکی از محل منابع عمومی کشور و درصدی از درآمد اپراتورهای بخش مخابرات و پست هزینه کند.
 
سرویس‌های USO
 
سرویس‌های USO شامل موارد زیر است.
 
1ـ تأمین تلفن خانگی برای روستاهای 20 خانوار به بالا با پوشش تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و استفاده از فاکس
 
2ـ تأمین حداقل یک ارتباط عمومی در روستاهای زیر 20 خانوار
 
3ـ ایجاد دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی در روستاهای بالای 70 خانوار
 
4ـ پوشش ارتباطی تلفن همراه در جاده‌های بین روستایی
 
5ـ تأمین تلفن همگانی در اماکن عمومی شهرها
 
6ـ تأمین اینترنت در اماکن عمومی
 
7ـ پوشش تلفن همراه، دسترسی به اینترنت و استفاده از فاکس در روستاهایی که دارای تلفن خانگی بوده‌اند.
 
اهداف تصویب نظام‌نامه اجرایی خدمات عمومی اجباری مخابراتی (USO) در کمیسیون تنظیم مقررات
 
1_توسعه، ترویج و ایجاد ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، تأمین شبکه و زیرساخت‌های موردنیاز برای دسترسی همه مردم در سراسر کشور به خدمات پایه مخابراتی
 
2ـ فراهم کردن زمینه مشارکت اقتصادی بخش عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی و ایجاد رقابت مؤثر و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه در بخش زیرساخت‌ها، شبکه و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
3ـ تسهیل، توسعه و تسریع دسترسی همه شهروندان به خدمات ارتباطی در نقاط روستایی، دورافتاده و محروم
 
تعهدات رگولاتوری در مورد USO
 
تأمین منابع مالی از ارائه‌کنندگان خدمات. با توجه به موارد درنظر گرفته شده در قانون برنامه پنجم توسعه درباره USO، سازمان تنظیم به عنوان بخشی از وظایف خود، تدوین ضوابط و مقررات لازم برای توسعه ارائه خدمات عمومی (عام) در کشور با استفاده از توان اپراتورها را به عهده دارد.
 
بر همین اساس روشی که رگولاتوری برای تأمین بودجه ارائه خدمات عام در نظر گرفته، استفاده از بودجه اپراتورهای خصوصی براساس درآمد آنهاست. در حال حاضر، منابع توسعه و بهبود خدمات از سه درصد از درآمد اپراتورهای تلفن همراه (شامل شرکت‌های مخابرات ایران، ایرانسل و تأمین شمس نوین «رایتل») و یک درصد از درآمد اپراتور پست است.
 
نظام‌نامه اجرایی خدمات عمومی اجباری مخابراتی USO
 
خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات، الزامی است قانونی که معمولاً برعهده دولت‌ها گذاشته می‌شود تا امکان استفاده از یک سرویس مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات را برای هریک از آحاد کشور، در هر نقطه فراهم نماید. این الزام به خاطر این است که دسترسی به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات برای کلیه مناطق کشور خصوصاً روستاها و نواحی دورافتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی کمتری دارد، تضمین شود.
 
نظام‌نامه به منظور تحقق چه اهدافی تدوین شده است
 
1ـ موارد مندرج در بند (ط) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر توسعه، ترویج و ایجاد ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تأمین شبکه و زیرساخت‌های مورد نیاز آن به جهت دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط؛
 
2ـ بند (ط) ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و موارد مرتبط با پروژه‌های خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری اطلاعات (USO) مندرج در پروانه اپراتورها
 
3ـ امکان مشارکت اقتصادی بخش عمومی غیردولتی، بخش تعاونی و بخش خصوصی در پروژه‌های مذکور از طریق ایجاد رقابت مؤثر و تشویق سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فناورانه در زیرساخت‌ها، شبکه و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
 
4ـ تسهیل، توسعه و تسریع دسترسی آحاد شهروندان به خدمات ارتباطی در نقاط روستایی، دورافتاده و محروم.

​​