باندپهن ثابت

تمرکز بودجه 92 وزارت ارتباطات بر اتمام شبکه ملی اطلاعات

 

معاون وزیر ارتباطات گفت: علیرغم انقباضی بودن بودجه کشور در سال 92 سعی کردیم بودجه ICT حداقل به اندازه سال 91 و بدون کاهش باشد که بودجه قابل‌توجه امسال وزارت ارتباطات، باعث اتمام پروژه شبکه ملی اطلاعات می‌شود.
 
عبدالمجید غریب رضا در گفت‌وگو با FarsNws اظهار داشت: دولت در هفته گذشته بودجه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی را بررسی و تصویب کرده است.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص تفاوت بودجه امسال وزارتخانه نسبت به سال گذشته، گفت: بودجه کل کشور در سال 92 انقباضی است؛ اما با این حال سعی کردیم تا در  سال 92 مشکلی برای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌نیاید و بودجه این بخش حداقل به اندازه سال 91 باشد و کاهش نداشته باشد؛ ضمن اینکه در برخی ردیف‌ها رشد مختصری داشته است.
 
غریب رضا تصریح کرد: به این ترتیب در سال 92 بودجه وزارت ارتباطات رقم قابل توجهی است و باعث می‌شود که شبکه ملی اطلاعات در سال 92 به اتمام برسد.

​​