باندپهن

فهرست برترین سرویس دهندگان اینترنت کشور در بهمن۹۱

منبع: ایسنا

 

اگرچه این روزها حتی برای دسترسی به اینترنت با پهنای باند دو مگابیت هم می‌توان قرارداد بست اما در عمل به نظر می‌رسد در موارد متعدد سرعت واقعی اینترنت با آنچه در قراردادها ذکر شده همخوانی چندانی ندارد.
 
بهمن‌ماه امسال در میان شرکت‌های ارائه‌کننده اینترنت در بخش پهنای باند دو مگابیت از ساعت یک تا هشت شرکت عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) بالاترین سرعت را برای کاربران خود فراهم کرده و پس از آن آسیا تک و آریانا گستر اسپادانا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
 
همچنین در این ساعات شرکت‌های شاتل، نداگستر صبا، پارس آنلاین و شبکه ارتباط شبدیز دیگر شرکت‌هایی هستند که در رتبه‌های بعدی سرعت قرار گرفته‌اند.
 
اما طی ساعات هشت تا 16 به ترتیب داده پردازی فن‌آوا، شاتل و پیشگامان ارتباطات بالاترین سرعت‌ها را داشته‌اند و ارتباطات فن‌آوا، نداگستر و پارس آنلاین در رده‌های بعد از آن‌ها قرار گرفته‌اند.
 
در بازه زمانی 16 تا 24 نیز داده پردازی فن‌آوا آریاناگستر اسپادانا و شاتل در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته و پس از آن‌ها پیشگامان توسعه ارتباطات، پارس آنلاین، نداگستر صبا، شبکه ارتباط شبدیز و عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) در رده‌های بعدی قرار دارند.
 
اینترنت یک مگابیتی
اما در زمینه اینترنت یک مگابیتی طی ساعات‌های مختلف شبانه‌روز شرکت‌های شاتل، عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) و رسپینا بالاترین سرعت‌ها را داشته‌اند.
 
در این بخش از ساعت 1 تا 8 به ترتیب شاتل، پیشگامان توسعه ارتباطات، پارس‌آنلاین، آسیا تک، آریاناگستر اسپادانا، نداگستر صبا و عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) پرسرعت‌ترین اینترنت را به کاربران خود ارائه کرده‌اند.
 
از ساعت 8 تا 16 نیز عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام)، آسیاتک و شاتل رتبه‌های اول تا سوم سرعت را داشته‌اند و پس از آن‌ها داده پردازی فن‌آوا، ایرانسل، آریاناگستر اسپادانا، پارس آنلاین، شبکه ارتباط شبدیز ، نداگستر صبا وارتباطات مبین نت در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
 
در بازه زمانی 16 تا 24 نیز به ترتیب رسپینا، شاتل، شبکه ارتباط شبدیز رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن‌ها آسیا تک، پارس آنلاین و داده پردازی فن‌آوا در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
 
اینترنت 512 کیلوبیت
اما در بخش اینترنت 512 کیلوبیتی عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) و آسیا تک شرکت‌هایی هستند که در ساعات مختلف بالاترین سرعت را برای کاربران خود به ارمغان آورده‌اند.
 
در این حوزه در بازه زمانی یک تا هشت، عصر انتقال داده‌ها بیشترین سرعت را داشته و پس از آن آسیا تک، پارس آنلاین، داتک، ایرانسل، نداگستر صبا، پیشگامان توسعه ارتباطات و شاتل در رده‌های بعدی جدول سرعت قرار گرفته‌اند.
 
همچنین طی ساعات 8 تا 16 آسیاتک، پارس آنلاین و ارتباطات فن‌آوا به ترتیب پرسرعت‌ترین اینترنت را داشته‌اند و پس از آن‌ها شرکت‌های داده پردازی فن‌آوا، آزادنت رسانه، شبکه ارتباط شبدیز، ایرانسل، نداگستر صبا، پیشگامان توسعه ارتباطات و شاتل دیگر شرکت‌هایی هستند که اینترنت را با سرعت به نسبت بالاتری در اختیار کاربران خود گذاشته‌اند.
 
در ساعات 16 تا 24 نیز آسیا تک، داده پردازی فن‌آوا و داتک به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم سرعت را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن‌ها ایرانسل، نداگستر صبا، ارتباطات فن‌آوا، آریاناگستر اسپادانا، ارتباطات مبین نت، شبکه ارتباط شبدیز و پارس آنلاین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
 
256 کیلوبیت
بنا بر نتایج تست‌های سرعت صورت گرفته توسط مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما)، در زمینه اینترنت 256 کیلوبیتی در ساعات مختلف شبانه روز ایرانسل، آزاد نت رسانه و عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) بیشترین سرعت را داشته‌اند.
 
طی ساعات یک تا هشت در این بخش شرکت‌های ایرانسل، رسپینا و آریاناگستر اسپادانا رتبه‌های اول تا سوم سرعت را از آن خود کرده‌اند و پس از آن‌ها نداگسترصبا، ارتباطات مبین نت، داده پردازی فن آوا، پارس آنلاین، عصر انتقال داده‌ها، پیشگامان توسعه ارتباطات و شاتل در رده‌های بعدی جدول سرعت قرار گرفته‌اند.
 
همچنین در ساعات 8 تا 16 به ترتیب آزادنت رسانه، پیشگامان توسعه ارتباطات و آریاناگستر اسپادانا سه شرکتی بوده‌اند که بیشترین سرعت را داشته‌اند و پس از آن‌ها نداگستر صبا، شاتل، افرانت و آسیاتک در رده‌های بعدی قرار دارند.
 
اما در بازه زمانی 16 تا 24 عصر انتقال داده‌ها(عصر تلکام) ،‌آریانا گستر اسپادانا و پارس آنلاین به ترتیب سه شرکتی بوده‌اند که پرسرعت‌ترین اینترنت را داشته‌اند و پس از آن‌ها ارتباطات مبین نت، نداگسترصبا، شاتل، افرانت و شبکه ارتباط شبدیز در رده‌های بعدی جدول سرعت قرار دارند.
 
128 کیلوبیت
اما بهمن ماه امسال در حوزه اینترنت 128 کیلوبیتی شرکت‌های عصر انتقال داده‌ها وآسیا تک بالاترین سرعت را در ساعات مختلف شبانه روز داشته‌اند.
 
طی ساعات یک تا هشت در این بخش شرکت عصر انتقال داده‌ها (عصر تلکام) بالاترین سرعت را داشته و پس از آن آسیا تک و نداگستر صبا در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. شرکت‌های ایرانسل، داده پردازی فن آوا، داتک و شاتل نیز دیگر شرکت‌های موفق در این بخش بوده‌اند.
 
در بازه زمانی 8 تا 16 نیز به ترتیب آسیا تک، ارتباطات مبین نت و نداگستر صبا رتبه‌های اول تا سوم از آن خود کرده‌اند و پس از آن‌ها پیشگامان توسعه ارتباطات، ایرانسل و شاتل در رده‌های بعدی جدول قرار می‌گیرند.
 
همچنین طی ساعات 16 تا 24 آسیا تک، نداگستر صبا و شبکه ارتباطات شبدیز سه شرکتی بوده‌اند که به ترتیب بالاترین سرعت‌ها را برای کاربران خود به ارمغان آورده‌اند.
 
ارتباطات فن آوا، پارس آنلاین ، شاتل و ایرانسل نیز رده‌های بعدی این جدول را به دست آورده‌اند.
 
64 کیلوبیت
همچنین در حوزه اینترنت 64 کیلوبیتی نیز شاتل و نداگستر صبا بالاترین سرعت‌ها داشته‌اند و طی ساعات 1 تا 8 و 8 تا 16 شرکت شاتل بیشترین سرعت را داشته و طی ساعات 16 تا 24 نیز نداگستر صبا رتبه اول و شاتل رتبه دوم سرعت را به خود اختصاص داده‌اند و در این زمینه از شرکت دیگری نام برده نشده است.

​​