فناوری اطلاعات

برگزاری نخستین همایش راهبری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات

منبع: ایسنا

 

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از برگزاری نخستین همایش راهبری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات خبر داد.
 
حمیدرضا قمی در نشست خبری همایش راهبری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات گفت: این همایش با محوریت راهبری سازمانی فن‌آوری اطلاعات و از سلسله همایش‌هایی است که توسط کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات برگزار می‌شود.
 
وی به گسترش مفاهیمی چون دولت الکترونیکی، شهر و شهروند الکترونیکی اشاره کرد و افزود: نحوه‌ی ارائه خدمات و فاکتور‌های معماری سازمانی، مدیریت امنیتی به درستی تبیین نشده و نیاز است تا در این چارچوب فرهنگ‌سازی و مدل‌سازی برای اصحاب IT انجام شود و معادله‌هایی برای نحوه‌ی ارائه خدمات در زمینه کسب‌وکار IT باشد.
 
حقی اظهار کرد: این همایش توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و با حمایت انجمن انفورماتیک ایران، سازمان فن‌آوری اطلاعات ایران، دانشگاه شهید بهشتی و بانک مسکن در 12 اسفند‌ماه در هتل سیمرغ برگزار می‌شود.
 
دبیر علمی همایش راهبری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات در رابطه با اهداف همایش گفت: معرفی چارچوب‌ها و استاندارد‌های حوزه راهبری، مدیریت و مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات و الزامات و شرایط به‌کارگیری هر یک و ارتقای دانش عمومی در زمینه‌ی راهکارهای کاربردی و همسویی کسب و کار و فن‌آوری اطلاعات از اهداف این همایش بود.
 
قمی افزود: تبیین واژه‌ها و جایگاه مفاهیم راهبری، مدیریت خدمات، طرح‌های جامع، معماری سازمانی، مدیریت امنیت در همایش راهبری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات انجام و الگو‌های موفق نیز بررسی می‌شود.
 
او رویکرد ارائه‌ی مطالب را در همایش راهبری و مدیریت فن‌آوری اطلاعات رویکردی جدید دانست و اظهار کرد: برای ارائه‌ی مطالب علمی سخنرانان پیش از همایش بحث‌های تعاملی داشتند و در این بحث‌ها مورد‌های موفق بررسی شده است.

​​