باندپهن ثابت

تصویب تعرفه ارائه خدمات شبکه مجازی خصوصی

 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نرخ خدمات شبکه مجازی خصوصی روی شبکه ملی IP زیرساخت کشور را تصویب کرد.
 
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 154 خود، پيشنهاد " تعرفه ارائه خدمات VPLS شبكه ملي IP توسط شركت ارتباطات زيرساخت" را بررسي و تعرفه اين خدمات در شبكه زيرساخت كشور را تصويب كرد.
 
تعرفه خدمات VPLS روی شبکه ملی IP زیرساخت کشور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات براساس جدول زیر است:
 
ردیف روش هم بندی تعرفه یک لینک (اتصال به ابر) ریال هزینه اتصال ریال
1 نقطه به نقطه با پهنای باند معادل یک STM1 42000000 8400000
2 هم بندی مش (MESH ) به ازای هر اتصال به ابر برای پهنای باند معادل یک STM1 45000000 9000000

خدمات VPLS مخفف Virtual Private LAN Services به معنی خدمات شبکه مجازی خصوصی است که یکی از زیرمجموعه‌های شبکه MPLS محسوب می‌شود و از مزایای آن می توان به قیمت ارزانتر آن نسبت به  MPLS اشاره کرد؛ این شبکه امکان ایجاد چندین شبکه LAN مجازی را روی شبکه زیرساخت فراهم می‌کند.


​​