تلفن همراه

تبدیل تلفن همراه به آزمایشگاه تشخیص طبی

منبع: مهر

 

محققان آمریکایی دستگاهی ساخته اند که می تواند دوربین تلفن همراه را به یک ابزار تشخیصی برای بررسی آب آلوده یا نظارت بر خون بیماران HIV مثبت، تبدیل کند.
 
مهندسان دانشگاه کالیفرنیا، لوس آنجلس، توضیح می دهند که  چگونه یک ابزار متصل شده به تلفن همراه، امکان می دهد تا دوربین گوشی تصاویری از یک میکروسکوپ فلورسنت و فلوسیمتری بگیرد و سلول های موجود در نمونه مایع گرفته شده را شمارش کرده و تشخیص دهد.
 
این ابزار ساده و ارزان جدید، می تواند به یاری پزشکان و پرستارانی در مناطق دورافتاده بیاید که دسترسی به منابع تشخیصی ویروس عامل بروز نقص ایمنی انسان و دیگر بیماری ها کم است.
 
پروفسور آیدوگان اوزکان مهندس برق و مجری این طرح گفت: نیاز زیادی به این وسایل تشخیصی کوچک در کشورهایی فقیری وجود دارد که نیازمند وسایل فشرده، کم هزینه و سبک وزنی هستند تا جایگزین تجیهیزات وسیع و جاگیر رایج در آزمایشگاه ها و بیمارستانها کنند.
 
این وسایل ظرفیت های تخشیصی آزمایشی و بررسی های میکروبی را از دستگاه های بزرگ به تلفن همراه می آورند.
 
دستگاه دانشگاه کالیفرنیا را می توان با بهایی کمتر از 50 دلار به اضافه هزینه تلفن همراه ساخت، در حالی که یک دستگاه فلوسیمتری فلورسنت در اندازه واقعی می تواند بیش از 150 هزار دلار هزینه بردارد و نیازمند یک فضای آزمایشگاهی بزرگ برای عملیاتی شدن است.
 
یک دستگاه تلفن همراه توان یک ابررایانه اوایل دهه 1990 را دارد و از آن می توان برای آزمایش های تشخیصی و کمک پزشکی استفاده کرد.
 
نتایج این تحقیقات در نشریه  The Journal of Visualized Experiments منتشر شده است.

​​