تلفن همراه

ارایه باتری های کوچکتر و قدرتمندتر با فناوری جدید

 

محققان با ابداع یک فناوری جدید میکروباتری هایی ساختند که انرژی زیادی را می توانند ارائه دهند.
 
به گزارش خبرگزاری یونایتدپرس، محققان آمریکایی می گویند: طبقه جدیدی از میکروباتری های قوی که زود شارژ می شوند می توانند روش به کار انداختن وسایل و ماشین های الکترونیکی را تغییر دهند.
 
دانشمندان دانشگاه ایلینویس در آمریکا می گویند: آنها فناوری ابداع کرده اند که می تواند اندازه باتری ها را به یک دهم برساند اما تغییری در سطح ارائه انرژی آنها ایجاد نکند.
 
ˈویلیام پی. کینگˈ پروفسور علوم مکانیکی و مهندسی گفت: یک باتری می تواند بیشتر از چیزی که تا کنون تصور می شده است، انرژی ارائه دهد.
 
در دهه های اخیر ابزار آلات الکترونیکی و قسمت های هوشمند رایانه ها کوچک شده اند.
 
محققان در مورد فناوری ابداعی خود می گویند: این فناوری شامل روش جدیدی برای ادغام آند و کاتد است. آند و کاتد الکترودهای باتری هستند که با انتقال الکترون ها در میان خود انرژی تولید می کنند.
 
محققان افزودند: الکترودهای باتری دارای تارهای کوچک درهم تنیده ای هستند که می توانند به یکدیگر برسند. 
 
این موضوع به محققان اجازه می دهد که باتری هایی بسازند که حجم بسیار کمی را اشغال کنند.
 
همچنین باعث می شود که دو نیمه باتری به هم بسیار نزدیک شوند تا یون ها و الکترون ها برای به جریان افتادن زیاد از هم دور نباشند.
 
محققان با کاهش فاصله جریان یون ها و الکترون ها تخلیه انر‍ژی را بسیار سریعتر کرده اند.

​​