فناوری اطلاعات

فعالیت سیصد مجتمع فرهنگی دیجیتال در ایران

 

ورود کُند و بدون هدف برخی بخش‌ها به حوزه فرهنگ، از مهم‌ترین مشکلات شبکه دیجیتال در کشور است.
مدیر شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی امروز در دومین همایش مدیران مراکز فرهنگی دیجیتال کشور در قزوین با اشاره به گسترش روز افزون شبکه‌های دیجیتال گفت: مهمترین اهداف راه اندازی این شبکه‌ها در کشور نشر و گسترش فرهنگ دیجیتال برای آحاد مردم است.
 
عبدالهر عبدوس با بیان اینکه حوزه شبکه دیجیتال شامل اینترنت ، گیم نت و آموزش رایانه برای جوانان و نوجوانان است افزود: تهیه تقویم کاری مناسب برای فعالیت های فرهنگی می تواند سهم عمده ای درآشنایی عموم مردم با شبکه های دیجیتال داشته باشد.
 
مدیرشبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی گفت: هم اکنون 300 مجتمع فرهنگی دیجیتال در کشور فعال است.
 
وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی فرهنگ درهمه استانها راه اندازی شده است گفت: در برخی استانها وشهرها این شبکه به صورت مجتمع شهری و دربرخی مناطق هم به صورت خانه‌های فرهنگی است.

​​