تلفن همراه

مخابرات بازهم از شورای رقابت خواستار تغییر آبونمان تلفن ثابت و نرخ پالس شد!

 

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت پیشنهاد تعرفه‌ای خود را برای سال 92 به شورای رقابت اعلام کرده و خواستار تغییر آبونمان تلفن ثابت و تغییر نرخ پالس(براساس فرمول نهایی شده شورا) شده است.
 
مصطفی سید هاشمی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تعرفه‌ای خود را برای سال 92 به شورای رقابت اعلام کرده است.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: این پیشنهاد در خصوص تعرفه تلفن‌ ثابت است.
 
وی ادامه داد: در این پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر آبونمان تلفن ثابت و تغییر نرخ پالس (براساس فرمول نهایی شده شورا) درخواست داده است.

​​