تلفن همراه

ویدئو: اختلاف 23 درصدی همراه اول و دولت بر سر حق السهم درآمد پیامک

 

 

 

 


​​