تلفن همراه

رگولاتوری: بدون مصوبه كميسيون تعرفه تلفن ثابت تغييري نمي كند

 

معاون بررسي هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي اعلام كرد: تعرفه‌هاي تلفن ثابت، پيش از بررسي و تصويب در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تغييري نمي‌كند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مهندس لطف‌اله سبوحي افزود: شركت مخابرات ايران مي‌تواند در چارچوب پروانه، تعرفه‌هاي پيشنهادي تلفن ثابت را همراه با دلايل افزايش به رگولاتوري ارائه كند تا پس از بررسي براي تصويب در كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ارسال شود.
وي گفت: تا زماني كه نرخهاي پيشنهادي جديد در كميسيون تصويب نشود، شركت مخابرات ايران اجازه تغيير نرخ‌ها را ندارد.
سبوحي با اشاره به اينكه تاكنون نرخهاي جديدي از سوي شركت مخابرات ايران به رگولاتوري پيشنهاد نشده است، عنوان كرد: شركت مخابرات ايران در زمان صدور پروانه كليه شرايط و ضوابط مندرج در موافقتنامه را پذيرفته و ملزم به انجام تعهدات خود در چارچوب آن است و بر همين اساس درصورت افزايش و اعمال نرخهاي جديد تلفن ثابت بدون مصوبه كميسيون، در چارچوب پروانه و حسب مقررات جاري كشور اعمال مقررات خواهد شد.

​​