باندپهن

تعرفه وایمکس ثابت ماند

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه وایمکس مصوب سال 89 را تا پایان سال 91 تمدید کرده بود و چون بر اساس اخبار به دست آمده این کمیسیون برنامه‌ای برای تغییر این تعرفه‌ها ندارد، عدم تصویب تعرفه جدید به معنی تداوم تعرفه‌های فعلی است.
 
به گزارش فارس، تعرفه‌های وایمکس (اینترنت پر سرعت بی‌سیم) در خرداد ماه سال 89 تصویب شده است. سپس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه‌های وایمکس را تا پایان سال 91 تمدید کرد.
 
این تصمیم در جلسه شماره 149 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 2/7/91 مصوب شد. اکنون با پایان سال 91 تاریخ اعتبار این تعرفه‌ها نیز به پایان رسیده است.
 
اما اخبار رسیده از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات حاکی از آن است که این کمیسیون فعلاً برنامه‌ای برای تغییر تعرفه‌های وایمکس در دستور کار ندارد. بنابراین عدم تصویب تعرفه جدید، به معنی مجوز ادامه اجرای تعرفه‌های فعلی وایمکس است.
 
در مصوبه سال 89 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه فناوری وایمکس به دو صورت اشتراکی و اختصاصی تصویب شد که تعرفه ها به قرار زیر است:
 

​​