تلفن همراه

همراه اول تعرفه‌ها را افزایش؛ رایتل کاهش می‌دهد

 

مصوبه اخیر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای نرخ پایه مکالمات همراه موجب شده که همراه اول به سمت اجرای این نرخ پایه از خرداد ماه رود و رایتل نیز اجبارا تعرفه‌های خود را پایین بکشد.
 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سرانجام با اعلام نرخ پایه مکالمات برای تمامی اپراتورهای همراه فعال در کشور، سر و سامانی را بر این حوزه حکم‌فرما کرد و با ارائه چارچوبی خاص و با احتساب اینکه اپراتورها می‌توانند تا 20 درصد بالاتر از این نرخ را برای تعرفه‌های خود لحاظ کنند، زمینه‌های رقابتی را نیز به وجود آورده است. 
 
هم‌زمان با تنظیم این مصوبه، همراه اول درخواست فلت‌سازی شبکه خود را نیز به رگولاتوری ارائه داد بود تا از این پس بتواند مانند دو اپراتور دیگر هزینه‌های جابه‌جایی و ساعات پیک و غیرپیک را از سیستم خود حذف کند و بر مبنای روالی مشخص، هزینه‌های مشترکان را لحاظ کند. 
 
نرخ پایه‌ای که برای مکالمات اپراتورها در نظر گرفته شده، 515 ریال است و با احتساب 20 درصد افزایش روی این مقدار، اپراتورها می‌توانند تعرفه‌ مکالمات خود را حداکثر تا 618 ریال منظور کنند. 
 
سیم‌کارت‌های دائمی نیز همچون روال سابق می‌توانند تا 50 درصد تعرفه سیم‌کارت‌های دائمی را لحاظ کنند به این ترتیب که اگر نرخ پایه 515 ریال باشد، تعرفه دائمی نیز حداکثر باید 772 ریال باشد. 
 
*همراه اول تعرفه‌ها را می‌افزاید 
 
همراه اول قرار است که از خرداد ماه تعرفه‌های جدید را لحاظ و هزینه‌های جابه‌جایی و بین‌شهری را با توجه به فلت‌سازی شبکه، حذف کند و طبق گفته رئیس هیات مدیره آن، اعمال تعرفه‌های جدید و پایه از خرداد ماه است و احتمال آن می‌رود که در آینده به فکر افزایش 20 درصدی آن بیفتند که این موضوع بسته به شرایط رقابتی بین اپراتورها دارد. 
 
*ایرانسل تا حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه ندارد 
 
ایرانسل هم که تا پیش از این تعرفه 499 ریالی را برای مکالمات ثابت درون شبکه لحاظ می‌کرد، تا حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش تعرفه نداشته و چیزی در این راستا مطرح نکرده است. 
 
*رایتل اجبارا کاهش می‌دهد 
 
اپراتور نسل سوم (رایتل) نیز باتمامی چالش‌های پیش و رو این بار هم باید تسلیم قانونی جدید شود و تعرفه‌های خود را که تا حال حاضر بالاتر از نرخ پایه در نظر گرفته شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، کاهش دهد و به گفته روابط عمومی آن برنامه‌ای فعلا برای تغییر در بازه 20 درصدی در نظر گرفته شده برای اعمال تعرفه‌های جدید بر روی نرخ پایه ندارند. 
 
پیش از ابلاغ این مصوبه، تعرفه‌های هر کدام از اپراتورها برحسب ریال به تفکیک به شرح زیر بود: 
 
همراه اول (دائمی) 
 
ساعات پیک: 447 (شهری)، 760 (بین شهری)، 625 (خارج از شبکه همراه اول) 
 
ساعات غیرپیک: 358 (شهری)، 536 (بین شهری)، 625 (خارج از شبکه همراه اول) 
 
همراه اول (اعتباری) 
 
ساعات پیک: 671 (شهری)، 1140 (بین شهری)، 937 (خارج از شبکه همراه اول) 
 
ساعات غیرپیک: 537(شهری)، 804 (بین شهری)، 937 (خارج از شبکه همراه اول) 
 
ایرانسل(دائمی): 
 
داخل شبکه: 499 
 
خارج شبکه: 625 
 
ایرانسل (اعتباری): 
 
داخل شبکه: 620 
 
خارج شبکه: 825 
 
رایتل (دائمی): 
 
داخل شبکه: 555 
 
خارج شبکه: 625 
 
رایتل (اعتباری): 
 
داخل شبکه: 695 
 
خارج شبکه: 895 

​​