تلفن همراه

تلفن ثابت گرانفروشان و متخلفان قطع می‌شود!

 

معاون حقوقی و ارجاع احکام سازمان تعزیرات استان تهران از قطع تلفن های متخلفان خبر داد.
 
به گزارش باشگاه خبرنگاران، بزرگمهر صادقی نیچکوهی گفت :در صورت تخلفات از قبیل گرانفروشی ، تقلب در کسب،کم فروشی،احنکار و تخلفات دیگر با متخلفین برابر قانون و در راستای اجرای حکم برخورد می شود.
 
وی در خاتمه بیان کرد: بر همین اساس در صورتی که تخلفی صورت گیرد و طی حکم صادره واحدی پلمپ یا تعطیل و یا متخلفی محکوم شود تلفن متخلف در راستای اجرای حکم تا زمان پرداخت نشدن جریمه قطع خواهد شد.

​​