فناوری اطلاعات

رئیس کمیته ICT مجلس خبر داد

پیگیری نمایندگان مجلس برای افزایش اعتبارات ICT در بودجه ۹۲

 

رئیس کمیته ICT مجلس گفت این کمیته و کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیگیر افزایش اعتبارات حوزه ICT در بودجه سال ۹۲ هستند.
 
رمضانعلی سبحانی فر در گفت‌وگو با تسنیم، با تأکید بر اینکه کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اعتبارات سرمایه‌ای این بخش است، اظهار کرد: متأسفانه در لایحه امسال برای این بخش اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته نشده و برخلاف درآمدهای هنگفتی که برای دولت از طریق سرویس‌های ارزش افزوده و ارتباطاتی دارد اما توجه به توسعه زیرساخت‌های آن دیده نشده است.
وی گفت: اگر تنها یک بخش درآمدهای ارتباطاتی دولت را در نظر بگیریم، بیش از دو هزار میلیارد تومان درآمد برای آن حاصل می‌شود که شاید به تناسب بازار ارتباطات همراه، این رقم تنها میزان واریز یک اپراتور به حساب دولت باشد اما جالب است که از همین میزان درآمد هم دولت حاضر نیست برای توسعه همین بخش درآمدزا صرف کند.
او ادامه داد: در پیش‌بینی درآمدهای دولت در هر سال شاهد هستیم که چنین اتفاقی می‌افتد؛ در واقع دولت به ICT به چشم منبع عظیم درآمدی می‌نگرد که تنها از آن عایدی دارد و برای آن حاضر نیست خرج قابل توجهی کند.
رئیس کمیته ICT مجلس با اشاره به اینکه اعتبارات این بخش در بررسی‌ها لحاظ خواهد شد، عنوان کرد: درصدد هستیم که سهم اختصاصی دولت به این بخش را که شش درصد در نظر گرفته شده، افزایش دهیم اما این منوط به عدم کاهش درآمد بخش‌های حیاتی دیگر می‌شود که در غیر اینصورت اجبارا با آن توافق خواهد شد.

​​