رگولاتوری

کارگران درحال کشیدن دیوار بین مرکز ملی و پژوهشگاه فضای مجازی هستند

 

به گفته مشاور دبیر شورای عالی فضای مجازی با توجه به اینکه در مرکز ملی فضای مجازی اطلاعات طبقه‌بندی شده وجود دارد تصمیم گرفته شد فضای فیزیکی مرکز از پژوهشگاه جدا شود.

به گزارش فناوران، جعفر بلوک‌آذری با تایید استقرار لودر و حضور کارگرهای ساختمانی برای کشیدن دیوار در وسط پژوهشگاه فضای مجازی گفت: براساس ابلاغ دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی که چند ماهی نیز از آن می‌گذرد، تصمیم گرفته شد به دلیل اینکه اطلاعات طبقه‌بندی شده در این مرکز وجود دارد برای حفاظت بیشتر از آن فضای مرکز از پژوهشگاه مجزا شود.
وی مرتبط بودن این اقدام را به دلیل اتفاقات چند روز گذشته رد کرد و افزود: این موضوع هیچ ارتباطی با اتفاقات اخیر ندارد.

​​