آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

با ابلاغ دستورالعمل تاسیس دفاتر با امضای رییس قوه قضاییه

شرایط تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد

منبع: فناوران

 

دستورالعمل فعالیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شد که روز 26 اردیبهشت ماه به امضای رییس قوه قضاییه رسیده است، منتشر شد.
 
در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، تاسیس این دفاتر با تایید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو از حوزه‌های علمیه از شروط متقاضیان تاسیس این دفاتر ذکر شده است.
در این دستورالعمل همچنین پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه برای هماهنگی امور صنفی و نظارت بر دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و مراکز استان تشکیل دهد.
متن کامل دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به این شرح است:
 
دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
 
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌شود:
مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه
اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است
فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر
ماده۲- دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.
ماده۳- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.
تبصره در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند، اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.
ماده۴ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ - التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه
۳ - تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی
۴ - عدم اعتیاد به مواد مخدر
۵ - عدم سوءپیشینه کیفری
۶ - دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد
۷ - توانایی جسمی و روحی لازم
ماده ۵ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:
۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه
۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن
۳ - دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط
۴ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت
تبصره: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.
ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:
۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه
۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن
۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت
ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:
۱ - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه
۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن
۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت
ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:
۱ - وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری
۲ - قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است
۳ - شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت
۴ - کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیردولتی
فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی
ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.
الف: برگزاری فراخوان ثبت‌نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان
ب: اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابه‌جایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز
ج: تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز
د: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز
ه: پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح
و: پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه
ز: تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر موسسات دولتی و عمومی به منظور ارایه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب
ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.
تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات‌مدیره کانون باشند.
ماده ۱۱‌ وظایف شورا به قرار ذیل است:
الف: بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح
ب: پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز
ج: بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابه‌جایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل
د: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر
ه: سایر امور محول از سوی اداره کل
فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
ماده ۱۲ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیک‌ترین کانون به آن استان می‌باشد.
ماده ۱۳- کانون به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از افراد ذیل اداره می‌شود:
۱ - دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز
۲ - دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به‌پیشنهاد شورا و تایید رییس مرکز
۳ - نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی
تبصره دوره تصدی اعضای هیات‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
ماده ۱۴ اعضای هیات‌مدیره در نخستین جلسه با رای مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات‌مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل و تصمیمات هیات‌مدیره با اکثریت آرا معتبر می‌باشد. رییس هیات‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.
ماده ۱۵- وظایف هیات‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:
الف: نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر
ب: بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم
ج: تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل
د: پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف
ه: بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل
و: اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر
ز: بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح
ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.
ماده ۱۷- اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات‌مدیره کانون تفویض نماید.
ماده ۱۸- پس از تاسیس نخستین هیات ‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تاسیس و انحلال کانون‌ها به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی
ماده ۱۹- با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.
ماده۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۲۱‌- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان 
می‌باشند.
ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیات بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
اعضای هیات بدوی به قرار ذیل می‌باشند:
۱ - قضات عضو هیات‌مدیره کانون
۲ - یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیات‌مدیره
تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیات با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیات‌بدوی انتخاب می‌گردد.
تبصره ۲- جلسه هیات بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشا می‌شود.
ماده۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:
۱ - تذکر شفاهی
۲ - اخطار کتبی
۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده
۴ - توبیخ با درج در سایت مرکز
۵ - تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال
۶ - لغو دائم پروانه
ماده ۲۴- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیات‌ تجدیدنظر است. اعضای هیات تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی
می‌باشند.
ماده ۲۵- تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:
۱ - عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب
۲ - عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه
۳ - تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح
۴ - تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرآیندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور
۵ - عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز
۶ - عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب‌ رجوع
۷ - عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز
۸ - رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران
۹ - عدم همکاری با بازرسان
۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند.
۱۱- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی است.
۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده.
۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسوول و عدم رعایت حریم خصوصی.
۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.
ماده ۲۶- چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلف‌اند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.
تبصره ۱- رسیدگی به‌جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به‌ تخلفات انتظامی نخواهد بود.
تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.
تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.
این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید.»

34 دیدگاه

 • احمدیک هفته چند روز دارد؟7روز
 • عبدالحمیداصاری
 • سیده منصوره عمادی
 • fathi

  fathi

  با سلام و عرض خسته نباشيد من علاقه مند به تاسيس دفتر هستم و لطفا يه توضيحي در مورد پنج سلال سابقه مرتبط كه در شرايط ذكر شده ارائه بدهيد و اين سابقه از چه مراكزي بايد باشد كه مورد تاييد قرار بگيره !مثلا همكاري با دفتر وكالت ويا دفتر ثبت اسناد شامل سابقه مذكور ميشود .تشكر پاسخ
 • رضا

  رضا

  سلام و خسته نباشی . لطفا زمان ثبت نام و واگذاری پروانه دفاتر الکترونیک قضایی را اعلام کنید و آیا سابقه کار در دفاتر وکالت و دفاتر شورای حل اختلاف موثر است یا نه پاسخ
 • بهمن

  بهمن

  با سلام و خسته نباشید.من علاقه مند تاسیس دفتر خدمات الکترونیک هستم لطفا زمان فراخوان را اعلام فرمایید؟ پاسخ
 • حامد

  حامد

  لطفا تاریخ فرا خوان را به بنده اعلام کنید پاسخ
 • رضا

  رضا

  سلام انشالله متقاضی تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی هستم لطفا زمان فراخوان را به اینجانب اعلام فرمایید؟ پاسخ
 • زهره

  زهره

  من فوق لیسانس مدیریت صنعتی هستم آیا می توان نسبت درخواست تائسیس این دفاتر اقدام کنم؟ پاسخ
 • آیدین

  آیدین

  با سلام و خسته نباشید.من لیسانس حقوق دارم و علاقه مند تاسیس دفتر خدمات الکترونیک قضایی هستم لطفا زمان فراخوان را اعلام فرمایید؟ پاسخ
 • محمدرضاجامعی

  محمدرضاجامعی

  با سلام و خسته نباشید بنده لیسانس حقوق دارم میخواستم تاریخ فراخوان کی هست و از کجا باید پیگیر باشیم اقدامات اولیه چه جوری است؟ پاسخ
 • محمدرضاجامعی

  محمدرضاجامعی

  شرایط ثبت نام در استانها و شهرستانها را اعلام فرمایید.با تشکر پاسخ
 • احمد-اب

  احمد-اب

  باسلام لطفا تاریخ ثبت نام دفاتردراستانها راهم اعلام فرمایید پاسخ
 • عبدالرسول صابری

  عبدالرسول صابری

  باسلام بنده خواستار تاسیس دفتر خدمات الکترنیکی قوه قضاییه در شهرستان آباده هستم لطفا برای تاسیس دفتر به اینجانب کمک نماید تلفن همراه 09173511168 پاسخ
 • طاهره نعیمی

  طاهره نعیمی

  با سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم میخواستم سوال کنم نحوه و چگونگی ثبت نام جهت ایجاد دفاتر پیشخوان قضایی در اراک بدانم لطفا راهنمایی بفرمایئد پاسخ
 • رامین قلیزاده

  رامین قلیزاده

  لطفا زمان ثبت نام در استان اذربایجان غربی را اعلام فرمایید با تشکر پاسخ
 • امیر حسین

  امیر حسین

  لطفا زمان ثبتنام در استان اذربایجانغربی را به بنده اعلام فرمایید.باتشکرفراوان پاسخ
 • بهار

  بهار

  سلام من در زمان ثبت نام فراخوان دفاتر خدمات قضائی اقدام کردم ولی تا کنون نتیجه ای اعلام نشده تا چه مدتی منتظر باشم؟ پاسخ
 • آرش

  آرش

  با عرض سلام و ادب، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان دریافت مجوز و شرکت در فراخوان دفاتر خدمات قضایی می باشم لطفا زمان فراخوان در استان کردستان را به اینجانب اعلام فرمایید. با تشکر و من الله التوفیق پاسخ
 • عادل

  عادل

  سلام علیکم بنده متقاضی تاسیس دفرخانه خدمات الکترونیکی قوه قضاییه هستم خواهشمندم نسبت به زمان فراخوان و اینکه از چه تاریخی اقدام نماییم و مفاد چگونگی سابقه کار رو اعلام کنید در ضمن دارنده مدرک کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی میباشم.با تشکر پاسخ
 • محمد رضا عبادی

  محمد رضا عبادی

  سلام.با عرض سلام و ادب، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان دریافت مجوز و شرکت در فراخوان دفاتر خدمات قضایی می باشم لطفا زمان فراخوان در استان البرز را به اینجانب اعلام فرمایید. با تشکر. پاسخ
 • مجیدشورورزی

  مجیدشورورزی

  سلام وقت بخیر من دارای لیسانس علوم قضاییم اهل خراسان شهرستان نیشابورم ثبت نام دراین شهرستان از کی شروع میشه وکجا باید مراجعن کنیم ایاکسی که دراداره ثبت واسناد موسسه حقوقی ثبت کرده باشه میتونه دفتر پیشخوان قضایی ایجاد کنه پاسخ
 • nasrin

  nasrin

  با سلام و خسته نباشید من دارای لیسانس و کارشناسی ارشد Mba هستم ثبت نام کی شروع میشه و کجا باید مراجعه کنم لطفا راهنمایی کنید پاسخ
 • عبدالحمیدانصاری

  عبدالحمیدانصاری

  سلام.چند باراین فرم را پر نموده ام لطفا زمان فراخوان را در استان کرمانشاه اعلام فرمایید. پاسخ
 • کمال عزیز وکیلی
 • سارا

  سارا

  با عرض سلام و ادب، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان دریافت مجوز و شرکت در فراخوان دفاتر خدمات قضایی می باشم لطفا زمان فراخوان در استان هرمزگان را به اینجانب اعلام فرمایید. با تشکر. پاسخ
 • فرامرز كاظمي

  فرامرز كاظمي

  باسلام وخسته نباشيد خواهشا در امكان بنده را ازفراخوان پيشخوان قضايي مطلع فرماييد با تقديم احترام پاسخ
 • ندا

  ندا

  با سلام و خسته نباشید من لیسانس حقوق قضایی دارم خیلی خوشحال شدم که شرایط ثبت نام دفتر خدماتی رو دارم من 6 سال سابقه کار به عنوان مشاوره حقوقی دفتر حسابداری و حسابرسی رو دارم ایا قابل قبول این سابقه من در ضمن ازتون خواهش دارم زیاد سخت گیری نکنید در مورد اسن 5 سال سابقه کار واقعا سابقه کار خیلی رام مشکل شده توروخدا زود جوا ببدید تا وقتم تموم نشده ببینم میتونم شرکت کنم پاسخ
 • سارا

  سارا

  با سلام و خسته نباشید با توجه به آخرین روز ثبت نام که به پنج شنبه افتاده و شلوغی و حد بالای متقاضیان در روز آخر جهت پیشوان قضایی و مشکلات در ثبت نام خواهشمندم زمان ثبت نام را تمدید بنمایید. پاسخ
 • الهام

  الهام

  سلام بنده از زمان ثبت نام اطلاع نداشتم تازه متوجه شدم ای کاش تمدید میشد. دوباره هم ثبت نام انجام میشه. پاسخ
 • یلدا

  یلدا

  باعرض سلام و خسته نباشید من مجموع شرایط ذکر شده را دارا هستم،چگونه وکجا وچه محدوده زمانی باید برای تأسیس دفتر مراجعه ونام نویسی نمایم؟ از راهنمایی واطلاع رسانی شما بزرگواران سپاسگذارم پاسخ
 • فرهاد

  فرهاد

  با عرض سلام و ادب، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان دریافت مجوز و شرکت در فراخوان دفاتر خدمات قضایی می باشم لطفا زمان فراخوان در شهرتان ایذه را به اینجانب اعلام فرمایید. با تشکر و من الله التوفیق پاسخ
 • نسیم

  نسیم

  با سلام.کارشناس ارشد حقوق هستم و خواهان دریافت مجوز دفتر خدمات قضایی میباشم لطفا زمان فرخوان شهرستان ها را اطلاع دهید.منتظرم.با سپاس پاسخ
 • شهریار صفاریان

  شهریار صفاریان

  با سلام.کارشناس ارشد حقوق هستم و خواهان دریافت مجوز دفتر خدمات قضایی میباشم لطفا زمان فرخوان شهرستان ها را اطلاع دهید.منتظرم.با سپاس پاسخ

​​