اینترنت و شبکه

اوج کندي اينترنت در هفته ارتباطات

سعيد‌ طباطبايي - روزنامه خراسان : چهار روز پيش يعني در همان روزي که به عنوان روز جهاني ارتباطات نام‌گذاري شده است، تصميم به نوشتن يادداشتي در اين باب گرفتم؛ يادداشتي که شايد بتواند اهميت استفاده از فناوري‌هاي نوين امروزي در دستيابي به اهداف و چشم‌اندازهاي ترسيم شده براي توسعه ارتباطات در کشور را نمايان سازد.
در اين گفته که استفاده از اينترنت در توسعه ارتباطات امروزي نقشي بي دليل و بدون جايگزين دارد ترديدي نيست اما اين که آيا وضعيت امروز اينترنت در ايران مي‌تواند در تحقق اين امر تاثيرگذار باشد يا خير، موضوعي است که بايد درباره آن با دقت بيشتري سخن گفت.
تصميـم به نوشتن اين يادداشت در روز جهاني ارتباطات سبـب شـد تا بـا مـروري به خبرهاي مرتبط با اين روز در اينترنـت، اطلاعاتي را گردآوري کنم اما نکتـه جالب آن بود که در اين مسير حتي موتور جسـت‌وجوگر گوگـل هـم نويسنـده را ياري نمي‌کرد.
باز شدن سايت‌هاي خبرگزاري‌هاي داخلي هم انتظاري چند دقيقه‌اي را مي‌طلبيد چه رسد به جست‌وجو در ساير سايت‌ها و منابع خارجي که علاوه بر مشکلات داخلي آن‌ها نيز با ما سر ناسازگاري دارند.
اين شرايط سبب شد تا از خير استفاده از اينترنت به اصطلاح پرسرعت خود براي يافتن مطالب مرتبط با موضوع بگذريم و يادداشت اين شماره را با زبان گلايه به تحرير درآوريم.
روي صحبـت با مسئولان وزارت ارتباطـات و فناوري اطلاعات است. روي صحبت با شرکت مخابـرات است و روي صحبـت با شرکـت‌هايي است کـه در گرفتن هزينه استفاده از خدمـات اينترنتي هيچ تعارفـي با کاربـران خود ندارنـد اما در طي ساليان اخير که مسئوليـت ارائه خدمات اينترنتـي به کاربـران را عهـده‌دار شده‌اند، هيچ‌گاه حاضر به پاسخگويي مناسـب درباره وضعيـت نامنـاسب خدمات اينترنتي در کشور نشده‌اند.
هيچ عقل سليمي اين حرف را نخواهد پذيرفت که وضعيت اينترنت در ايران مناسب بوده و کاربران در استفاده از آن با مشکلي مواجه نيستند؛ هر چند در طول سال‌هاي اخير براي توسعه شبکه اينترنت و فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم تلاش‌هاي بسياري شده است اما بي‌انصافي است اگر بخواهيم رضايت اجباري کاربران به استفاده از سرويس‌هايي که فقط نام اينترنت پرسرعت را يدک مي‌کشند، به عنوان رضايت آن‌ها تلقي کنيم.
در اين بين آن چه مهم است پذيرفتن مشکلات و اقرار به ضعف موجود در اين زمينه است؛ کاري که برخي از مسئولان با روي باز آن را مي‌پذيرند و اعلام مي‌کنند که توانايي ارائه خدمات با کيفيت بهتر را ندارند.
اما اين که برخي ديگر همچنان بر بالا بودن کيفيت خدمات اينترنت در کشور اصرار مي‌ورزند و به هيچ وجه نمي‌پذيرند وضعيت اينترنت در ايران با مشکلاتي مواجه است، مشکل را بيشتر و اندوه کاربران را سنگين‌تر مي‌کند. گويا آن‌ها از اين اينترنت استفاده نمي‌کنند يا اصلا کاربر اينترنت نيستند.
اي کاش روز جهاني ارتباطات و هفته گرامي‌داشت آن را با بيان اين حرف‌هاي تلخ شروع نمي‌کرديم آن را مايه عذاب خود و ديگران قرار نمي‌داديم اما چه کنيم که مسئوليت رسانه‌اي ما سبب مي‌شود تا گاهي اوقات در برخي از برهه‌هاي زماني مانند هفته گرامي‌داشت ارتباطات و فناوري اطلاعات حرف‌هايي را بايد به زبان آوريم که ممکن است به مزاج برخي خوش نيايد.
 

​​