رگولاتوری

كنفرانس خبري نامزدهاي رياست جمهوري در مركز ملي فضاي مجازي

نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري طي هفته آينده برنامه هاي خود جهت بهره برداري كاربردي از ظرفيت هاي فضاي مجازي در رشد و گسترش حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور را تشريح مي كنند.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري طي هفته آينده برنامه هاي خود جهت بهره برداري كاربردي از ظرفيت هاي فضاي مجازي در رشد و گسترش حوزه هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور را تشريح مي كنند.
بر اساس اين خبر، روابط عمومي مركز ملي فضاي مجازي، با توجه به آثار و ظرفيت­هاي ويژه فضاي مجازي در گسترش مناسبات فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيتي و تاثير بي بديل آن در دستيابي به حماسه سياسي و اقتصادي، از كانديداهاي رياست جمهوري دعوت كرده است ضمن حضور و بازديد از اين مركز، به بيان رويكردهاي برنامه اي خود در خصوص بهره برداري از ظرفيت هاي فضاي مجازي اعم از فناوری اطلاعات و ارتباطات و و بهره مندي صحيح از اين فضا در رشد و تعالي كشور بپردازند.
نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در اين كنفرانس هاي خبري اختصاصي كه طي هفته آينده و در جلسات مستقل براي هر نامزد انتخاباتي، با حضور نماينده رسانه هاي كشور برگزار مي شود، ضمن بيان برنامه ها به سوالات خبرنگاران پاسخ خواهند داد.
مركز ملي فضای مجازی در تاريخ 17 اسفند 1390 به دستور مقام معظم رهبري و با توجه به آثار چشمگير شبكه جهانی اينترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ريزی و هماهنگی به منظور صيانت از آسيب‌های ناشی از آن، و بهره‌گيری حداكثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم، آغاز به كار كرد
شوراي عالي فضاي مجازي در رديف شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي،جزو سه شوراي مهم كشور هستند كه رياست آنها بر اساس قانون به عهده رئيس جمهور است.
خاطر نشان مي سازد جزئيات و زمان دقيق برنامه حضور هر يك از كانديدها متعاقبا توسط روابط عمومي مركز ملي فضاي مجازي، به رسانه ها اطلاع رساني خواهد شد.

​​