باندپهن

ضریب نفوذ جهانی اینترنت تا چهار سال دیگر به ۵۰ درصد می‌رسد

بر اساس یک بررسی جدید ضریب نفوذ اینترنت در نقاط مختلف جهان تا چهار سال دیگر یعنی سال ۲۰۱۷ به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.
 
به گزارش فارس به نقل از وی تری، افزایش ارائه خدمات تحت شبکه و خدمات دیتا موجب افزایش ضریب نفوذ اینترنت در نقاط مختلف جهان شده و حضور آنلاین مردم کشورهای مختلف را شدت بخشیده است.
 
برآوردهای جدید شرکت سیسکو نشان می دهد که تا سال 2017 چهل و هشت درصد از جمعیت جهان می توانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. این امر ترافیک پروتکل اینترنت یا IP را نسبت به سال 2012 سه برابر خواهد کرد.
 
در سال 2012 تنها 2.3 میلیارد نفر از جمعیت جهان یعنی 32 درصد به اینترنت دسترسی داشته اند.
 
نرخ جهانی ترافیک اینترنت در سال 2012 برابر با 523 پتابایت بوده که در سال 2017 به 1.4 زتا بایت خواهد رسید. هر زتابایت تقریبا برابر با 10 به توان 21 است. همچنین تعداد کل وسایل و ابزار متصل به اینترنت هم از 12 میلیارد به 19 میلیارد وسیله افزایش می یابد.
 
پیش بینی می شود متوسط سرعت اتصال به اینترنت هم از 11.3 مگابیت در ثانیه در سال 2012 به 39 مگابیت در ثانیه در سال 2017 افزایش یابد.
 
بخش عمده رشد ترافیک اینترنت ناشی از افزایش استفاده از خدمات ویدیویی است. همچنین در سال 2017 نیمی از ترافیک اینترنت ناشی از سخت افزارهای غیررایانه ای مانند تلویزیون های هوشمند خواهد بود.

​​