باندپهن ثابت

همتی عضو هیات مدیره زیرساخت شد

طی حکمی از سوی دکتر« محمد حسن نامی »وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ،مهندس« اسداله همتی» به عنوان عضوهیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت منصوب شد.
 
ایشان  که دارای مدرک کارشناسی مدیریت از دانشگاه سمنان و کارشناسی ارشد امنیت ملی از دانشگاه علوم و فنون فارابی است همکاری خود را با مجموعه مخابراتی کشور از سال 1367 به عنوان مدیر بازرسی و مدیر حراست شرکت مخابرات استان سمنان آغاز کرد.
 
وی همزمان با شکل گیری  شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1383 به این شرکت منتقل و از آن تاریخ تاکنون به عنوان مدیر کل حراست اشتغال  داشته است   .
 
دبیر کمیته مقابله با ترمینیشن ،دبیر کمیته پدافند غیر عامل  و مجری ساماندهی VOIP  از دیگر مسئولیت های  وی طی دوران همکاری با شرکت ارتباطات زیرساخت  بوده است

​​