تلفن همراه

وقتی نامزد ریاست جمهوری هم از راه افتادن نسل سوم موبایل در کشور بی خبر است

محمد غرضی که از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن در دولت فعالیت داشته است، در مناظره امروز دچار اشتباهی در مورد فعالیت های نسل های تلفن همراه در کشور شد.
 
به گزارش نامه، در حالی که چند سالی است نسل سوم تلفن همراه با نام تجاری رایتل در کشور راه‌اندازی شده است، روز گذشته محمد غرضی اعلام کرد که منتظر است تا عهده دار ریاست جمهوری شود تا نسل سوم موبایل را وارد کشور کند.
 
غرضی در حالی از این توسعه ارتباطی بی خبر است که ورود نسل سوم موبایل در کشور با حواشی زیادی هم رو به رو بود.
 
غرضی در دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز گذشته در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فوری ترین اقدام دولت شما برای حل مشکلات سلامت در جامعه چیست؟ گفت: شبکه هوشمند سلامت را راه می اندازم به این صورت که نسل سوم و چهارم تلفن موبایل را وارد کشور می کنم که خدمات بسیار بسیار زیادی را میتواند در سطح اجتماعی بدهد. نرم افزاری رویش میگذارند که یک فرد میتواند به 100 نفر فرمان بدهد. این کار در برزیل اجرا شده است. 

۱ دیدگاه

  • ali gharib

    ali gharib

    من نمیدونم شما چرا جو سازی میکنید؟ درسته که وارد شده ولی فراگیر که نشده.شده؟ پاسخ

​​