رگولاتوری

باتصویب هیئت وزیران حکیم جوادی عضو کمیسیون تنظیم مقررات و جایگزین کرم‌پور شد

منبع: FarsNews
با تصویب هیأت وزیران، علی حکیم جوادی به عنوان عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جانشین محمد کرم‌پور شد.
 
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1392 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (هـ) ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382ـ تصویب کرد: آقای علی حکیم جوادی به عنوان عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، جانشین آقای محمد کرم‌پور می‌شود.

​​