تلفن همراه

رشد 8 میلیونی مشترکان موبایل خاورمیانه طی سه ماه

در سه ماهه آغازین سال 2013 هشت میلیون مشترک جدید به جمع مشترکان تلفن همراه در خاورمیانه افزوده شده اند.
 
به گزارش فارس به نقل از کامز می، این رقم نسبت به مدت مشابه در سال 2012 حدود 9 درصد رشد نشان می دهد. بر همین اساس تا پایان ماه مارس سال 2013 تعداد کل مشترکان تلفن همراه در منطقه خاورمیانه از 284 میلیون نفر فراتر رفته است.
 
در سه ماهه آغازین سال 2013 ضریب نفوذ تلفن همراه در منطقه برابر با 109 درصد بوده است. گزارشی که توسط شرکت سوئدی اریکسون تهیه شده نشان می دهد از هر 16 نفر مشترک تلفن همراه در جهان یکی در منطقه خاورمیانه زندگی می کند.
 
این شرکت همچنین پیش بینی کرده که تا پایان سال 2018 حدود 700 میلیون مشترک جدید به جمع مشترکان فعلی تلفن همراه در خاورمیانه اضافه خواهد شد.
 
همچنین ترافیک دیتای همراه در این منطقه طی سال های آینده رشد قابل توجهی خواهد داشت و به خصوص تقاضا برای خدمات ویدیوی همراه بسیار فزونی خواهد گرفت. ترافیک جهانی دیتای همراه تا سال 2018 دوازده برابر شده و سرعت شبکه های همراه با استفاده از فناوری های نوظهوری همچون HSPA  و  LTE به شدت رشد خواهد کرد.
 
استفاده از فناوری LTEدر برخی نقاط خاورمیانه آغاز شده، هر چند این فناوری هنوز در مراحل آغازین شکل گیری خود است. با این حال تا سال 2018 شصت درصد جمعیت جهان از آن بهره مند خواهند شد و تعداد مشترکان آن در سال 2017 از مرز یک میلیارد نفر خواهد گذشت.

​​