خروج توزیع قبوض از دست پست

معان فنی شرکت پست گفت: با توجه به این‌که توزیع قبوض کاغذی نسبت به قبل کاهش پیدا کرده است شرکت پست نیز خدمات الکترونیکی خود را افزایش می‌دهد.
 
هادوی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: بخش عمده توزیع قبوض بر عهده شرکت پست است و بخش کمی را شرکت‌های خصوصی از طریق پیامک انجام می‌دهند.
 
وی ادامه داد: سال گذشته طرحی ارائه دادیم مبنی بر این‌که همه ارگان‌ها قبوض خود را در یک روز از ماه صادر و توزیع کنند تا هزینه و تعداد مراجعات شرکت پست به نشانی‌ها کمتر شود و هنوز هم به دنبال تاثیر و اجرای آن هستیم.
 
معاون فنی مدیر عامل شرکت پست اظهار کرد: در سال‌های گذشته توزیع کل قبوض برعهده شرکت پست بود اما حال با توجه به ارسال صورت‌ حساب پیامکی این بخش، توزیع از شرکت پست خارج شده است.
 
وی افزود: صدور قبوض پیامکی به معنای کاهش درآمد شرکت پست نیست چون به تبع آن ما نیز به دنبال ارائه خدمات الکترونیکی هستیم و هر سال تعداد خدمات جدید ارائه می‌دهیم.
 
هادوی از استقبال مردم از خدمات الکترونیکی شرکت پست ابراز خشنودی کرد و گفت:‌ هر ساله دو و سه سرویس جدید الکترونیک معرفی می‌شود که خوشبختانه با استقبال مواجه می‌شود.

​​