باندپهن

آغاز کمپین بازاریابی تلفنی ADSL حجمی در کشور

کمپین فروش ADSL حجمی در ساختمان شماره 2 شرکت خدمات اول TCT (NOC)، آغاز شد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی شرکت خدمات اول TCT، در این طرح فروش ADSL حجمی مخابرات، به صورت متمرکز و یکپارچه و با تعرفه ثابت در کل کشور انجام می شود.
 
شرکت خدمات اول TCT، برای اولین بار در کشور نسبت به فروش اینترنت حجمی با تعرفه ثابت در کل کشور اقدام کرده است؛ در این طرح، کارشناسان فروش با مشترکینی که امکان واگذاری اینترنت بر روی خط تلفن ثابت ایشان فراهم است، از طریق سامانه 2020 تماس می گیرند و اینترنت حجمی مخابرات را معرفی و ثبت نام می نمایند.
 
متقاضیان می توانند با دو روش "پیش پرداخت ( پرداخت هزینه، قبل از استفاده، به صورت شارژ حجمی) و پس پرداخت ( پرداخت هزینه، پس از استفاده، با قبض تلفن ثابت)" نسبت به خرید اینترنت حجمی مخابرات اقدام نمایند.
این طرح به منظور معرفی و فروش اینترنت حجمی مخابرات در سطح کشور، با همکاری شرکت مخابرات ایران و شرکت خدمات اول TCT عملیاتی و در حال حاضر به صورت پایلوت از استان فارس آغاز شده است. 

​​