باندپهن ثابت

کاربران، بدهکاران واقعي

رشيـد‌ زارعي - ویژه نامه بایت روزنامه خراسان : زماني که قصد خريد کالايي را داشته باشيد، اگر هزينه لازم براي خريد را پرداخت نکنيد به کالاي مورد نظر خود نخواهيد رسيد. در بهترين حالت اگر مشتري ثابت فروشگاه خاصي باشيد و فروشنده به شما اعتماد داشته باشد، شايد با بدهکار شدن بتوانيد کمي ديرتر هزينه را بپردازيد اما اگر مشتري بدقولي باشيد و بدهکاري شما بيشتر شود، فروشنده ميزان خدمات کم‌تري به شما ارائه خواهد داد. در خصوص پهناي باند همين اصل برقرار است. اگر شرکت زيرساخت را فروشنده پهناي باند در نظر بگيريم، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت مشتريان اين شرکت خواهند بود که گاهي شرکت‌هاي PAP در خريد پهناي باند به شرکت زيرساخت بدهکار مي‌شوند. اصغريان، مديرکل نظارت بر سرويس‌‌هاي IT رگولاتوري اعلام کرده است در مواردي که شرکت خريدار بدهکار باشد، شرکت زيرساخت، پهناي باند آن را به ميزان 50 درصد کاهش مي‌‌دهد. گاهي برخي از شرکت‌هاي ADSL اذعان مي‌کنند با اين که بدهي به شرکت زيرساخت ندارند، باز هم کم‌فروشي پهناي باند از طرف زيرساخت به صورت چرخشي براي شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت وجود دارد. البته رگولاتوري به عنوان ناظر اين حوزه، ادعاي مطرح شده را رد مي‌کند. اگر جنبه مثبت قضيه را در نظر بگيريم که چنين ادعايي صحت نداشته باشد، باز هم ضرر بدهکار شدن شرکت‌ها به زيرساخت، نخست متوجه کاربران خواهد شد.

​​