رگولاتوری

تخصیص 30 درصد از امتیاز مناقصه‌های دولتی ICT به تولید و توان داخل

منبع: Fars News
تمامی شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات مکلفند در برگزاری مناقصات خرید تجهیزات و خدمات، حداقل 30 درصد از کل امتیازات فنی و بازرگانی را به شرکت‌هایی اختصاص دهند که تولید داخل دارند یا از توان فنی داخل برای انجام کار استفاده می‌کنند.
 
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت‌های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را در جلسه شماره 163 بیست و نهم اردیبهشت  92به تصویب رسانده است.
 
این مصوبه با هدف اجرای سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری بمنظور ارزیابی و نظارت بر عملکرد اپراتورها در رعایت استفاده حداکثری از منابع و مهارت‌های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، تدوین شده است.
 
این مصوبه شرکت‌های خصوصی دارای پروانه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مورد خطاب قرار می‌دهد. علاوه بر این اجرای تمامی مفاد این آیین نامه به استثناء یک ماده برای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الزامی است.
 
براین اساس تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات مکلفند در برگزاری مناقصات خرید تجهیزات و خدمات، حداقل 30 % از کل امتیازات فنی و بازرگانی را به شرکت‌هایی اختصاص دهند که تولید داخلی دارند یا از توان فنی و مهندسی داخل برای انجام کار در خصوص موضوع مناقصه استفاده می‌کنند.
 
در مصوبه ذکر شده که سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت در خصوص عملکرد خود به مراجع نظارتی قانونی پاسخگو خواهند بود.

​​