آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد

مصوبه حمایت از ترافیک داخلی سایت‌ها و خدمات اینترنتی

مصوبه شورای‌ عالی فضای مجازی در مورد حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایت‌ها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور ابلاغ شد.
 
به گزارش فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیر شورای عالی فضای مجازی مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور را ابلاغ کرد.
 
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، در جلسه مورخ 1 تیرماه 1392، در راستای تحقق سیاستهای مصوب و مأموریت تعیین شده در جلسه مورخ 7 بهمن 1391 شورایعالی فضای مجازی (ابلاغیه شماره 91534/01/ش مورخ 23 بهمن 1391)، در خصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور و براساس بندهای 2 و 6 شرح وظایف خود و همچنین پیرو ابلاغ «سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی از ترافیک سایتها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور» (ابلاغیه شماره 91779/01/ش مورخ 22 اسفند 1391)، بند زیر را تصویب نمود که جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
 
با رعایت ملاحظات امنیتی دستگاه‌های امنیتی کشور و مشروط بر اعمال مالکیت و مدیریت توسط نهادهای حاکمیتی، اجرای عملیات و بهره‌برداری از نقاط تبادل ترافیک (IXP) داخلی، به یکی از مجمـوعه‌های متقاضی که تاکنـون اعلام آمادگی کرده‌اند به موازات شرکت ارتباطات زیرساخت، از سوی مرکز ملی فضای مجازی تفویض شود.
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ مهدی اخوان بهابادی

​​