باندپهن

تجهيز تاکسی‌های لندن به وای‌فای

منبع: دنیای اقتصاد
مردم لندن به زودی مي‌توانند تاکسی‌های سیاه رنگی را که مجهز به وای‌فای رایگان هستند، شناسایی کرده و در مواقع نیاز به اینترنت تنها از این تاکسی‌ها برای سفرهای درون شهری خود استفاده کنند.
 
نتایج تحقیقات سازمان ارتباطات یوبیکویتوس نشان مي‌دهد که سه چهارم از مسافران تاکسی‌های لندن (75 درصد) اعتقاد دارند که وای فای رایگان در تاکسی‌ها حائز اهمیت است و همین تعداد اظهار مي‌دارند که احتمال انتخاب تاکسی‌هایی مجهز به وای فای برای آنها بسیار بیشتر است. تقریبا حدود چهار نفر از هر پنج نفر در شهر لندن یعنی 79 درصد از مسافران تاکسی وقت خود را در تاکسی به اینترنت گردی مي‌گذرانند و 87 درصد وقت خود را به بررسی پیام‌های شخصی، 62 درصد پیام‌های کاری و 68 درصد بررسی شبکه‌هاي اجتماعی مي‌گذرانند. اندرو بارنت مدیرعامل سازمان ارتباطات یوبیکویتوس اظهار كرد: ما اهمیت این مساله را درک مي‌کنیم که بسیاری از مسافران در تاکسی‌های ما افراد پرمشغله‌ای هستند و زمانی که در تاکسی هستند برای بررسی پیام‌های شخصی، کاری و سایر اخبار اوقات مناسبی تلقی مي‌شود. وی افزود: ارائه خدمات وای فای به مسافران آنها را قادر مي‌سازد که به سرعت و به سادگی به اینترنت دسترسی داشته باشند از سوی دیگر آنها مي‌توانند تصمیم بگیرند که آیا تمایل به دریافت پیام از شرکت حامی این طرح هستند یا خیر. با وجود وای فای در شبکه مترو، عرضه خدمات وای فای در تاکسی‌ها گام دیگری است، که موجب مي‌شود افراد پر مشغله همواره در شبکه حمل و نقل درون شهری به اینترنت متصل بمانند.

​​