ویدئو: گزارشی از جلسه بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی ارتباطات


​​