باندپهن ثابت

زیرساخت مدعی شد: امتیاز کیفیت نگهداری شبکه زیرساخت ۹۳.۴ است

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: میانگین کیفیت نگهداری شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در سال گذشته، امتیاز ۹۳.۴ را کسب کرد.
 
 
به گزارش تسنیم، وی گفت: میانگین کیفیت نگهداری شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با رشد 2.6 امتیاز نسبت به سال گذشته 93.4 راکسب کرد که بالاتر از هدف تعیین شده است.
وی  از نتایج  نهایی ارزیابی سال 91 پیمانکاران نگهداری خبرداد و افزود: براساس این ارزیابی، منطقه 3 شامل استان‌های اصفهان، یزد، کرمان و چهارمحال و بختیاری، پایدارترین شبکه را درسال گذشته دارا بود و سطح نگهداری این استان‌ها، برای دومین بار رتبه نخست را در بین دیگر مناطق کسب کرد.

​​