فناوری اطلاعات

ایمیل ملی پست فقط ۲۰هزار کاربر دارد

مدير پروژه صندوق پست الكترونيك شركت پست گفت : سرويس ايميل الكترونيكي شركت پست نو پاست ، به همين جهت ترافيك مورد انتظار محقق نشده و در حال حاضر ۲۰ هزار مشترك دارد .
 
 
به گزارش ايرنا افشين احمد زاده اظهار داشت: سامانه الكترونيكي سرويس در نشاني www.mail.post.ir از طريق شبكه جهاني اينترنت در دسترس عموم قرار دارد و همه افراد، سازمان‌ها و شركت‌ها مي‌توانند به راحتي از خدمات آن استفاده نمايند. 
وي افزود: شركت پست در راستاي ارايه سرويس‌هاي نوين جهت سهولت كارها و رفع نيازهاي هموطنان، در سال ۹۲ سرويس پست الكترونيك را ارايه كرد و آمادگي واگذاري يك ميليون صندوق پست الكترونيكي را دارد. 
احمدزاده گفت: اين سرويس قادر است به هر ايراني يا هر شركت، موسسه يا دستگاه دولتي و خصوصي براساس كد ملي، شماره ثبت و يا هر نام انتخابي و دلخواه يك صندوق پست الكترونيك اختصاص دهد. 
به گزارش روابط عمومي شركت پست، احمدزاده گفت: با توجه به اينكه استفاده از صندوق پست الكترونيك در فضاي ملي به عنوان يك ضرورت به ويژه براي نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي كشور مي‌ باشد، اين‌ كه بتوانيم به شكل يك الزام قانوني، دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري را موظف به استفاده از صندوق پست الكترونيك بكنيم ، نقش كليدي در توسعه سرويس خواهد داشت، براي اين منظور پيش لايحه‌اي با همكاري واحدهاي ذيربط تهيه و پيگيري‌هاي لازم براي توصيف آن در مراجع قانوني در دست اقدام است. 

​​