تلفن همراه

تلفنهای هوشمند هنگام رد شدن از خیابان مواظب شما هستند

منبع: مهر
شرکت اتومبیل سازی هوندا اعلام کرد که اعتقاد دارد تلفنهای هوشمند که مدتها به عنوان عامل منحرف شدن حواس رانندگان درنظر گرفته می شود می تواند عابران پیاده را از رانندگان بی توجه حفظ کند.
 
هوندا امیدوار است که بتواند هنگام هبور رانندگان از کنار عابران پیاده هشداری را روی تلفنهای هوشمند به آنها ارائه کند، این اقدام با استفاده از جی پی اس یا موقعیت یاب ماهواره ای صورت می گیرد و ارتباطات اختصاصی برد کوتاه DSRC (سرنام Dedicated Short Range Communications) برای هشدار به رانندگان نسبت به قدم گذاشتن یک عابر به خیابان از پشت یک اتومبیل پارک شده و یا سایر موانع اجرایی می شود.
 
تلفنهای هوشمند و استفاده از آن هنگام رانندگی مدتهاست که به عنوان عامل منحرف شدن حواس رانندگان تلقی می شود، اما برخی اتومبیل سازان از آن به عنوان ابزاری در جهت ارتقای سطح رانندگی به مرحله ای فناورانه استفاده کرده اند.
 
در این سیستم پیشنهادی یک نور روی داشبورد اتومبیل روشن می شود تا راننده را نسبت به عابر درحال نزدیک شدن مطلع کند، این درحالی است که عابر نیز هشداری از نزدیک شدن یک اتومبیل روی تلفن هوشمند خود دریافت می کند.
 
جنرال موتورز شرکت اتومبیل سازی آمریکایی نیز از سیستم مشابهی در سیستم تشخیص عابر استفاده می کند.
 
هوندا احتمالات را یک قدم جلوتر برده و درحال آزمایش سیستم اتومبیل است تا با استفاده از همین قابلیتهای ارتباطی به رانندگان وجود یک موتور سیکلت خارج از میدان دیدشان را اطلاع دهند.
 
هوندا و چند اتومبیل ساز دیگر با همکاری دانشگاه میشیگان روی این فناوری کار می کند.
 
سیستمهایی از این دست ظرف چندین سال آینده در دسترس قرار می گیرد.

​​