تلفن همراه

تصویب تعرفه حق استفاده از فضاي شماره گذاري خدمات ارتباطی

منبع: مهر
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعرفه حق استفاده از فضای شماره گذاری خدمات ارتباطی تلفن ثابت، تلفن همراه و وایمکس را مصوب کرد.
 
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در یکصد و شصت و ششمین جلسه خود پيشنهاد تعرفه حق استفاده از فضاي شماره گذاري خدمات ارتباطی را با توجه به نرخ تورم سالهاي 1390 و 1391 بررسي و تعرفه واگذاري هر شماره را براي تلفن ثابت، تلفن همراه و هرشماره شبكه WiMax تصويب کرد.
 
براساس این مصوبه تعرفه سالانه حق استفاده از هرشماره تخصيص داده شده به تلفن ثابت 1600 ریال، تلفن همراه 3200 ریال و شبكه وایمکس 2400 ریال برای اپراتورها در نظر گرفته شده است و براین اساس تعرفه رزرو هر شماره نیز 30 درصد این مبالغ خواهد بود.
 
به گزارش مهر، تعرفه سالانه حق استفاده از فضای شماره گذاری خدمات ارتباطی جايگزين بند 2 مصوبه شماره 41 و بند 1 مصوبه  شماره 64 كميسيون تنظیم مقررات ارتباطات شده که به اپراتورهای تلفن ثابت، همراه و وایمکس ابلاغ شده است.

​​