تلفن همراه

ویدئو: رضوانی: مخابرات نباید خودش را در مقابل مردم و دولت قرار می داد


​​