تلفن همراه

خريد شارژ رايتل با استفاده از همبانك سينا و سيناسل ممکن شد

بانك سينا امكان خريد شارژ سيم كارت رايتل را از طريق درگاه هاي پرداخت اين بانك براي متقاضيان فراهم كرد.
 
بانك سينا امكان خريد شارژ سيم كارت رايتل را از طريق درگاه هاي پرداخت اين بانك براي متقاضيان فراهم كرد.
 
در راستاي توسعه خدمات بانكداري الكترونيك و گسترش فرهنگ عمومي جهت استفاده از اين خدمات، بانك سينا امكان خريد شارژ سيم كارت رايتل را از طريق دستگاه هاي خودپرداز، سايت اينترنتي (مديريت پرداخت) و سامانه هاي همبانك و سيناسل براي متقاضيان فراهم كرد.
پيشتر نيز اين امكان براي متقاضيان خريد شارژ سيم كارت هاي همراه اول و ايرانسل از طريق درگاه هاي مختلف پرداخت بانك سينا ايجاد شده بود.

​​