لبه تکنولوژی

کلیدهای در موبایلی می‌شوند

منبع: ایسنا
با کلید هوشمند می‌توانید در خانه خود را از راه دور برای کسی که پشت در خانه منتظر ایستاده باز کنید.
 
این برنامه‌ی موبایل کد‌هایی با اعتبار دقیقه‌ای می‌سازد که کاربر می‌تواند با ارسال این کد‌ها به کسانی که پشت در مانده‌اند، در را برای آنان باز کند، البته به شرطی که قفل در مورد نظر با این تکنولوژی ساز‌گار باشد.
 
درحقیقت اولین ایده‌ی چنین طرحی از آمریکا مطرح شد و همزمان این پروژه توسط عده‌ای از دانشجویان دانشگاه شریف در ایران کلید خورد. البته نباید چنین تصوری داشت که با نصب یک برنامه برروی موبایل می‌توان در خانه را از راه دور بازکرد.
 
کاربران برای استفاده از چنین سیستمی ابتدا باید قفل مخصوص را از بازار تهیه کنند. این قفل با توجه به ویژگی‌های خاصی که دارد می‌تواند از راه دور بوسیله کد‌هایی که برای چندین دقیقه اعتبار دارند باز شود.
 
بدین وسیله اگر کاربر کلید در خانه را فراموش کند به راحتی می‌تواند آن را بوسیله موبایل باز کند؛ علاه بر این کاربران با استفاده از این سیستم می‌توانند در را به روی کسانی که پشت در خانه مانده‌اند و کلید را فراموش کرده‌اند نیز باز کنند.
 
این طرح در "استارت آپ ویکند تهران" عنوان بهترین طرح برگزیده را به خود اختصاص داد اگرچه متولیان آن در این مراسم عنوان کرده‌اند که درحال حاضر قیمت قفل‌های این محصول چیزی بین 150 تا 250 هزار تومان است ولی به نظر می‌رسد در صورت تولید انبوه توسط یک شرکت قفل ساز قیمت تمام شده برای کاربران بسیار پایین‌تر باشد.
 
البته ممکن است این سیستم ایرادهای امنیتی هم داشته باشد چراکه هنوز بصورت کامل جواب پس نداده است.

​​