فناوری اطلاعات

سیستم عامل "زمین" جایگزین نرم افزارهای سازمانها و دستگاههای اجرایی می‌شود

استفاده از نرم افزارهای بومی در سطح سرور مصوبه هیئت دولت الزامی شد

منبع: Fars News
مدیرکل پشتیبانی و معاونت فنی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با مصوبه فروردین ماه هیات وزیران جایگزینی استفاده از نرم افزارهای بومی در سطح سرور الزامی شده است.
 
 
 
امیرحسین بروجردیان در نوزدهمین نمایشگاه الکامپ با اشاره به آخرین وضعیت پروژه سیستم عامل بومی «زمین» که توسط سازمان فناوری اطلاعات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران به صورت مشترک آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: سیستم عامل بومی دارای یک نقشه راه است که قدم اول آن تحقیق و پژوهش بوده و در این زمینه به موفقیت هایی دست یافته ایم به نحوی که هم اکنون چرخه توسعه سیستم عامل ایجاد و کدنویسی آن با موفقیت انجام شده است.
 
مدیرکل پشتیبانی و معاونت فنی سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: تدوین نسخه دسکتاپ سیستم عامل زمین فعلا در دستور کار قرار ندارد. در سیستم عامل زمین در شرایط فعلی برای نسخه سرور درحال فعالیت هستیم و مدل مفهومی این پروژه طراحی شده است.
 
وی با اشاره به مصوبه فروردین ماه هیات وزیران مبنی بر جایگزینی استفاده از نرم افزارهای بومی در سطح سرور، تصریح کرد: بند «و» ماده 2 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 46 برنامه پنجم توسعه نیز وزارت ارتباطات را موظف کرده از محل صندوق وام وجوه اداره شده به مسائل زیرساختی نرم افزارهای متن باز کمک و از آن ها استفاده کند.

​​