فناوری اطلاعات

وزیر ارتباطات تاکید کرد: مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات با همدلی و همفکری خانواده ICT تدوین می شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات :مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات با همدلی و همفکری خانواده ict تدوین می شود وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مشارکت و تبادل نظر بخش خصوصی ، وزارت ارتباطات و ایجاد دبیرخانه در زمینه مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات و نقشه جامع دولت الکترونیک تاکید کرد و اظهار داشت: زمانی می توان پیشرفت کرد که یک اجماع فکری داشته باشیم و نزدیک هم فکر کنیم.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر محمود واعظی، در نخستین گردهمایی خبرگان فناوری اطلاعات کشور با موضوع بررسی و تبادل نظر پیرامون مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات گفت: تشکیل این جلسه تلفیقی از دانش و تجربه است که باید پل مستقیم بین این دو با محوریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شود. 
 
وی با تاکید بر این که خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات خانواده بزرگی در سراسر کشور محسوب می شود، ادامه داد: بر این اساس تمام کسانی که در کشور کار پژوهشی ، آموزشی و خدماتی و توسعه انجام می دهند بدانند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آنها تعلق دارد.
وزیر ارتباطات افزود: کار گسترده ای در پیش داریم و در این راستا باید زیر ساخت ها را توسعه داده و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم.
 
وی با اشاره به برنامه های دولت برای تحول اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور گفت: نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران توسعه بر کسی پوشیده نیست اما در همین زمینه باید برای تحول اقتصادی ، همکاری با بخش خصوصی را افزایش دهیم.
وی با اشاره به مطالبات مردم از وزارت ارتباطات اظهار داشت: اگر تا پیش از این دغدغه روستاییان تلفن ثابت بود امروز روستاییان از ما اینترنت با سرعت بالا می خواهند.
 
واعظی با تاکید براینکه زیرساختها باید بگونه ای طراحی شود که کشور ما را از تحریم ها عبور دهد گفت: در اینصورت می توانیم به دنبال اقتصادی باشیم که در شان ملت ایران است و این انتظار نظام از خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
وی با اشاره به اینکه دولت تدبیرو امید مهار رشد تورم و ایجاد اشتغال را جزء اولویتهای خود قرار داده است گفت: فناوری اطلاعات می تواند فرصتهای شغلی ایجاد کرده و ما باید نسبت به آن توجه کنیم و حاصل کار ما باید بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد .
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان گفت: شورایعالی فضای مجازی این وزارتخانه را مکلف کرده مدل مفهومی چارچوب شبکه ملی اطلاعات را طراحی کند که سازمان فناوری اطلاعات ایران چارچوب اولیه را تنظیم کرده و با نظرات بخش خصوصی و خبرگان این بخش، چارچوب نهایی شکل خواهد گرفت.

​​