بازار سرمایه

توضیح مخابرات درباره کاهش ۱۹ ریالی سود سهم خود

منبع: تسنیم
مخابرات در گزارشی جداگانه به اداره نظارت بر ناشران بورس توضیحاتی درباره علت اصلاح صورت‌های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱ و به دنبال آن کاهش سود هر سهم آورده است.
 
 
شرکت مخابرات ایران بعد از ارائه گزارش‌ و صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه منتهی به 1392/6/31 به سازمان بورس و اوراق بهادار، اصلاحیه‌ای را در ارتباط با این گزارش به اداره نظارت بر ناشران بورس ارسال کرده و در آن به تغییر اعداد و ارقام سود اشاره کرده است.
 
در متن نامه مدیر عامل مخابرات آمده است که "احتراما به آگاهی می‌رساند، اصلاحات انجام شده در صورت‌های مالی دوره میانی منتهی به تاریخ 1392/6/31 به منظور رفع ابهام حسابرس و بازرس قانونی مبلغ 875000 میلیون ریال مطالبات از شرکت مجتمع صنعتی رفسنجان با توجه به تفاهم‌نامه تنظیمی فیمابین در اعداد هزینه‌های قطعی این شرکت منظور که با اعمال حساب مبلغ مذکور سود هر سهم به مبلغ 19 ریال کاهش یافته است.
 
مضافا طی بند 10 گزارش قبلی حسابرس قید گردیده نماینده سهام عدالت در اغلب جلسات هیات مدیره حضور نیافته که در گزارش اخیر این مضمون به نماینده سهام عدالت در تعدادی از جلسات هیات مدیره حضور نیافته اصلاح شده است."

​​