باندپهن

زیرساخت: سهم پهنای باند زیرساخت در قیمت اینترنت کاربران تنها یازده درصد است

سهم پهنای باند زیرساخت در قیمت اینترنت کاربران تنها یازده درصد است معاون وزیر ،رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در جمع خبر نگاران گفت: سهم اینترنت پهنای باند زیرساخت درتعیین قیمت اینترنت کاربران یازده درصد است .

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از شرکت ارتباطات زیرساختد مهندس حسروی  در تشریح سهم پهنای باند اینترنت در تعیین قیمت اینترنت کار بر نهایی گفت: براساس بررسی‌ها ،سهم قیمت پهنای باند در قیمت این شرکت‌ها حتی تا حدود 11 درصد هم می رسد و در نهایت رقمی کمتر از 20 درصد را شامل می‌شود. به همین دلیل شاید لازم باشد برای بررسی قیمت اینترنت موارد دیگری را بررسی و آنالیز کنیم.
 
خسروی ادامه داد:‌ به هر صورت ما اکنون تمام پهنای باند خود را در اختیار این شرکتها قرار می دهیم و در کاهش سرعت اینترنت ما هیچ تاثیری نداریم. چرا که در حال حاضر از نظر پهنای باند کمبودی در کشور وجود ندارد. 

​​