بازار سرمایه

وزارت ارتباطات 2 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای سال آینده می‌گیرد

منبع: Fars News
رئیس کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات مجلس گفت: امسال قرار بود تمام درآمد وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت‌های ICT هزینه شود که مبلغ 4 هزار میلیارد تومان بود و از این مبلغ 2 هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد.
 
 
رمضان‌علی سبحانی‌فرد، اظهار داشت: امسال قرار بود، طبق قانون تمام درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌های ICT هزینه شود که مبلغ 4 هزار میلیارد تومان بود.
 
رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون به طور کامل محقق نشد و از این مبلغ در عمل 2 هزار و 500 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه 93 وزارت ارتباطات از محل درآمدهای حاصله از حق‌الامتیاز پروانه‌ها، جرایم اپراتورها و سهم دولت تامین اعتبار شده که به نظر می‌رسد، با این اعتبار تحول اساسی در ICT  کشور ایجاد شود.

​​