رگولاتوری

دو انتصاب در شورایعالی فضای مجازی

طي احمکام جداگانه ای از سوي محمد حسن انتظاري، دبير شورايعالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي، عباس عرب به سمت مشاور عالي و نيكنام اسماعيل زاده به سمت مدير كل امور راهبردي دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي منصوب شد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در حکم اول و از سوي محمد حسن انتظاري، دبير شورايعالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي، عباس عرب به سمت مشاور عالي منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مركز ملی فضای مجازی متن حكم به این شرح است:
 
جناب آقاي عباس عرب
نظر به مراتب بالاي تعهد و تجربيات گرانقدر جنابعالي در حوزه هاي گوناگون اجرايي و لزوم نگرش جامع در هماهنگي اجرايي بخش هاي مختلف مركز و تحقق اهداف آن، بدينوسيله جنابعالي را بعنوان مشاور عالي خود منصوب مي نمايم.اميدوارم با همكاري كليه بخش هاي مختلف مركز ملي و با بهره گيري از نظرات تمام مديران و همكاران مركز و با استفاده از پشتوانه گرانقدر خود در انجام وظايف محوله، موفق باشيد. تاييدات حضرت حق را براي جنابعالي در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي خواهانم.
محمد حسن انتظاري
دبيرشوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي
 
از سوی دیگر و در حکم جداگانه ای، مدير كل امور راهبردي دبيرخانه شورايعالي فضاي مجازي منصوب شد.
 
براین اساس، نيكنام اسماعيل زاده به سمت مدير كل امور راهبردي دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي منصوب شده است.
 
متن حكم به این شرح است: 
 
جناب آقاي نيكنام اسماعيل زاده 
باتوجه به تعهد، تخصص و تجربيات جنابعالي، به موجب اين حكم شما را به سمت مدير كل امور راهبردي دبيرخانه شوراي عالي منصوب مي نمايم. با توجه به ماموريت و اهداف شوراي عالي فضاي مجازي و نيز با عنايت به اهميت ارتباط فعال با قواي سه گانه و سازمان هاي مربوطه اميدوارم با همكاري معاونان مركز ملي نسبت به طراحي و پياده سازي الگوهاي ارتباطات سازماني موثر با هدف ايجاد هماهنگي و تعامل كارامد با دفاتر روساي محترم قوا و ديگر اعضاي محترم شوراي عالي و نهادهاي ذيربط و همچنين تهيه و تدوين راهبردهاي اجرايي دبيرخانه و ارزيابي و ارائه گزارش هاي لازم از پياده سازي مصوبات شورايعالي اقدام بايسته بعمل آوريد. 
از خداوند متعال توفيق شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي خواستارم. 
محمد حسن انتظاري 
دبيرشوراي عالي و مركز ملي فضاي مجازي

​​