فناوری اطلاعات

آمريکا دسترسي دانشجويان ايراني به کلاس‌هاي آنلاين را مسدود کرد

منبع: Fars News
مرجع تنظيم مقررات آمريکا دانشگاه‌ها و شرکت‌هاي اين کشور را از ارائه خدمات کلاس‌هاي آنلاين به دانشجويان ايراني، کوبايي و سوداني منع کرده است.
 
به گزارش فارس به نقل از نشريه «فايننشال‌تايمز»، تصميم تازه مراجع قانونگذاري آمريکا مبني بر لزوم دريافت مجوز براي ارائه خدمات کلاس‌هاي آنلاين به دانشجويان تبعه کشورهاي تحريم‌شده، به عدم دسترسي دانشجويان ايراني به دوره‌هاي آنلاين دانشگاه‌ها و شرکت‌هاي آمريکايي شده است. علاوه بر ايران، دانشجويان کوبا و سودان نيز دچار وضعيتي مشابه شده‌اند.
 
اجراي اين تصميم جديد، دسترسي دانشجويان ايراني به سايت «کورسرا» (Coursera) را که يکي از اصلي‌ترين پايگاه‌هاي ارائه «دوره‌هاي آزاد برخط» (Moocs) است، ناممکن کرده است. با اين حال، مسئولان اين مراکز اعلام کرده‌اند که در حال رايزني با مراجع قانوني هستند تا بتوانند ارائه اين خدمات را از تحريم‌ها معاف کنند.
 
شرکت کورسرا در بيانيه‌اي که هفته قبل در اين مورد منتشر کرد، آورده است: «مايه تاسف عميق است که مجبوريم برخي تغييرات را در دسترسي‌ها از برخي کشورها اعمال کنيم.»
 
اين تصميم دولت آمريکا با انتقادات زيادي در فضاي مجازي مواجه شده و حتي منجر به شکل‌گيري کمپيني براي درخواست از کاخ سفيد جهت لغو تصميم جديد شده است.

​​