رگولاتوری

چهار انتصاب در مرکز ملی فضای مجازی

با صدور احکام جداگانه ای از سوی دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، سرپرست اداره کل سیاستگذاری توسعه فناوری و زیرساخت ها، سرپرست اداره کل راهبردهای توسعه اقتصادی و تقسیم کار ملی، سرپرست اداره کل تدوین شاخص های ملی و توسعه فضای مجازی و مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شدند.
 
انتصاب سرپرست اداره کل سیاستگذاری توسعه فناوری و زیرساخت ها
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، طي حكمي از سوي مهندس محمد حسن انتظاري، دبير شورايعالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي، جناب آقاي علی شیخ حسنی به سمت سرپرست اداره کل سیاستگذاری توسعه فناوری و زیرساخت ها منصوب شد.
 
متن حكم به این شرح است:
جناب آقاي مهندس علی شیخ حسنی
سلام علیکم
بنا به پیشنهاد معاونت فناوری مرکز ملی و با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمندتان، جنابعالی را با حفظ وظایف و مسئولیت های قبلی به عنوان  سرپرست اداره کل سیاستگذاری توسعه فناوری و زیرساخت ها منصوب می نمایم.
امید است با استعانت از پروردگار متعال در پیشبرد اهداف و ماموریت های مرکز ملی فضای مجازی و انجام مسئولیت های محوله موفق باشید.
محمد حسن انتظاري
دبيرشوراي عالي و رئیس مركز ملي
 
انتصاب سرپرست اداره کل راهبردهای توسعه اقتصادی و تقسیم کار ملی
طي حكمي از سوي مهندس محمد حسن انتظاري، دبير شورايعالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي، جناب آقاي محسن پازری به سمت سرپرست اداره کل راهبردهای توسعه اقتصادی و تقسیم کار ملی منصوب شد.
 
 
متن حكم به این شرح است:
جناب آقاي مهندس محسن پازری
سلام علیکم
بنا به پیشنهاد معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی و با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمندتان، جنابعالی را با حفظ وظایف و مسئولیت های قبلی به عنوان  سرپرست اداره کل راهبردهای توسعه اقتصادی و تقسیم کار ملی منصوب می نمایم.
امید است با استعانت از پروردگار متعال در پیشبرد اهداف و ماموریت های مرکز ملی فضای مجازی و انجام مسئولیت های محوله موفق باشید.
محمد حسن انتظاري
 دبيرشوراي عالي و رئیس مركز ملي
 
انتصاب سرپرست اداره کل تدوین شاخص های ملی و توسعه فضای مجازی
طي حكمي از سوي مهندس محمد حسن انتظاري، دبير شورايعالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي، جناب آقاي فرزاد بزازان به سمت سرپرست اداره کل تدوین شاخص های ملی و توسعه فضای مجازی منصوب شد.
 
مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی منصوب شد
طي حكمي از سوي محمد حسن انتظاري، دبير شورايعالي و رئيس مركز ملي فضاي مجازي، سید محمد حسین پور به سمت مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی منصوب شد
 
 
متن حكم به این شرح است:
جناب آقای سید محمد حسین پور
سلام علیکم
با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمندتان جنابعالی را به سمت " مدیر کل ارتباطات و روابط عمومی " منصوب می نمایم .
 امیدوارم با استعانت از خداوند متعال، در انجام وظایف محوله به ویژه برقراری تعاملات و ارتباطات موثر با روابط عمومی قوای سه گانه، وزارتخانه ها، دستگاه ها، نهادها و سازمان ها و نیز رسانه های داخلی در انعکاس صحیح اخبار مرتبط با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، موفق و موید باشید.
محمد حسن انتظاری
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز
 
پیش از این و در آذرماه سال جاری، آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در خبری با عنوان "مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در دولت‌های نهم و دهم؛ سرپرست روابط عمومی شورای‌عالی فضای مجازی شد" از این انتصاب خبر داده بود. 
به گزارش ایستنا، این دوران به سبب بازتعریف غلط از مفهوم رسانه و دسته‌بندی سیاسی و سلیقه‌ای رسانه‌ها به خودی و غیرخودی، پرچالش‌ترین تجربه رسانه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به ارمغان آورد.
 

​​