رگولاتوری

معافیت از پرداخت حق استفاده از بیسیم جهانی اضطراری و ایمنی دریایی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد معافیت از پرداخت حق استفاده از فرکانس‌های بیسیم جهانی اضطرار و ایمنی دریایی را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 180 خود پیشنهاد معافیت از پرداخت حق استفاده از فرکانس‌های بیسیم جهانی اضطرار و ایمنی دریایی را بررسی کرد.
 
این کمیسیون براساس ماده 11 آیین‌نامه قیمت گذاری طیف امواج رادیویی مصوب جلسه 107 کمیسیون و پیوست شماره 15 کتاب مقررات اتحادیه جهانی مخابرات (ویرایش سال 2012)، معافیت از پرداخت هزینه پردازش درخواست و حق استفاده از فرکانس‌های بیسیم جهانی اضطرار و ایمنی دریایی را تصویب کرد.
 
این دستورالعمل در چند ردیف فرکانس با کاربردهای تعریف شده تصویب شده است.

​​