فناوری اطلاعات

باقری اصل از حمایت سازمان IT از کسب و کار نو الکترونیکی خبرداد

به منظور تحقق توسعه اقتصادی مبتنی بر کسب و کارهای نو الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران،‌ از فعالیت های در این راستا حمایت و پشتیبانی می کند.

به گزارش تماس رضا باقری اصل، سرپرست معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات افزود: کسب و کارهای نوین الکترونیکی زمینه را برای دسترسی به خدمات در هر زمان و هر مکان فراهم می کنند که این امر علی رغم مکان محور شدن خدمات،‌ موجب شده تا ضریب نفوذ استفاده از فناوری های جدید نظیر تلفن همراه در دنیا به بیش از 100 درصد افزایش پیدا کند.
 
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس جایگاه وب از یک فضای یک سویه به یک فرصت تعاملی تبدیل شده که نوآوران و کارآفرینان می توانند با درک این تغییر پارادایم به بهبود سطح زندگی مردم کمک کنند.
 
رضا باقری تصریح کرد: از سوی دیگر،‌ جایگاه تلفن همراه نیز که سرعت رشد آن بیش از بقیه فناوری ها بوده،‌از یک وسیله ارتباطی،‌ به وسیله ای برای کاربردهای چندگانه ارتقاء یافته است.
 
وی با بیان این مطلب که در کشور ما نیز حرکت به سمت این نوع فناوری ها طی سال های اخیر شدت گرفته است ادامه داد: برهمین اساس،‌سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور آگاه سازی و به اشتراک گذاری تجربیات و دانش حاصل از این نوع فناوری ها، از همایش ها و جشنواره هایی نظیر "کنفرانس وب و موبایل ایران" که در این حوزه برگزار می شود، ‌حمایت می کند.

​​