آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

نحوه برخورد با مشترکان بدهکار تلفن و موبایل اعلام شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نحوه برخورد با مشترکان بدهکار تلفن و موبایل را برای ارائه دهندگان این خدمات تعیین کرد.
 
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال 92 به منظور حمايت از حقوق مشتركان، اجراي دقيق دستورالعمل نحوه برخورد دارندگان پروانه با مشتركين بدهكار تلفن ثابت و همراه پس پرداخت (دائمي) را كه پیش از این تصويب شده بود مورد بررسی و تاكيد قرار داد.
 
براساس این مصوبه اپراتورها صرفاً درصورتي مي‌توانند خطوط تلفن ثابت يا همراه داراي وديعه و يا تضمين پرداخت مشتركين را يكطرفه و قطع كنند كه مشترك بيش از 80 درصد مبلغ وديعه يا تضمين پرداخت، كاركرد داشته باشد و يا از پرداخت هزينه كاركرد خود در دو دوره متوالي خودداري كند.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست تا بر اجراي این مصوبه نظارت كامل داشته باشد.

​​