تلفن همراه

عجز روابط عمومی مخابرات از اعلام تاریخ برگزاری مجمع سالیانه سهامداران و لغو برگزاری مجمع

27-4-2014.jpg

در حالی که صبح امروز سایت های شرکت مخابرات استان تهران و سازمان بورس، چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه را بعنوان تاریخ برگزاری مجمع سهامداران شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بودند، روابط عمومی این شرکت بر روی وبسایت رسمی خود، تاریخ پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه را بعنوان تاریخ برگزاری مجمع اعلام کرد. البته در نهایت در آخرین ساعات امروز، با اعلام رسمی و حقوقی سازمان بورس، برگزاری این مجمع تا اطلاع ثانوی لغو شد.
 
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، بنا بر اعلام رسمی سازمان بورس، پیرو آگهی منتشره در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت 09:30 روز چهارشنبه مورخ1393/02/17، مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات اعلامی، به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقبا اعلام میگردد موکول گردید.
 
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی به1392/12/29، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیرالنتشار، انتخاب اعضای هیئت مدیره،تعیین پاداش هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و سایر موارد در صلاحیت مجمع، دستور این جلسه را تشکیل می داد.
شنیده میشود که عدم ارسال به موقع صورتهای مالی تلفیقی، علت لغو جلسه فوق است.
 
جالبتر آنکه در نامه اول مخابرات به بورس، تاریخ سه شنبه، 17 اردیبهشت بعنوان زمان برگزاری مجمع اعلام شده بود که پس از آن به طور مکتوب به چهارشنبه 17 اردیبهشت اصلاح شد، این در حالی است که در وبسایت رسمی شرکت مخابرات ایران تاریخ پنجشبه 18 اردیبهشت و در وبسایت شرکت مخابرات استان تهران و سازمان بورس، تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت درج شده بود. 17 اردیبهشت، مطابق تقویم رسمی ایران، چهارشنبه است. 
 
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مخابرات ایران 18 اردیبهشت ماه برگزار می شود ساىت مخابرات اىران نمايش مشروح خبر.png
مخابرات استان تهران - اخبار.png
 

۱ دیدگاه


​​